Print

BETÆNDELSE VED VOKSEZONEN PÅ HÆLKNOGLEN

Diagnose: BETÆNDELSE VED ACHILLESSENEFÆSTET PÅ HÆLKNOGLEN
(ENTESOPATIA ACHILLES)

Anatomi:
Lægmusklen (M Gastrocnemicus) består af to muskelhoveder, der samles i et bredt senebånd, der fortsætter i Achillessenen. På forkanten af Achillessenen hæfter en anden af de store lægmuskler (M Soleus), der således kommer til at udgøre en del af Achillessenen. Achillessenen fæster på hælknoglen (calcaneus). Ved hælknoglen findes en slimsæk både foran (bursae tendinis Achillis) og bagpå (bursae subcutanea calcanei) Achillessenefæstet..
  1. M. soleus

  2. Tuber calcanei

  3. Tendo calcaneus (Achillis)

  4. M. gastrocnemius

UNDERBEN BAGFRA


Årsag: "betændelse"(inflammation) ved Achillessenefæstet på hælknoglen opstår ved gentagne overbelastninger i form af løb og afsæt. Nogle gigtsygdomme (psoriasisgigt og betændelsesgigt i ryggen (spondyl artropati)) øger risikoen for at få betændelse ved Achillessenefæstet på hælknoglen.

Symptomer: Smerter ved aktivering af Achillessenen (løb og afsæt) og ved udspænding af senen. Der er trykømhed bag på hælknoglen.

Akut behandling: Se her.


Undersøgelse: I lette, tidlige tilfælde hvor ømheden er langsomt indsættende uden pludselig forværring, kræves der ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. I alle tilfælde, hvor der fornemmes et smæld eller pludselig jagende smerte i senen, bør man straks søge læge for at udelukke en (delvis) bristning af Achillessenefæstet. Dette afgøres bedst ved ultralydscanning, da almindelig klinisk undersøgelse vil overse en del behandlingskrævende skader. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. I alle tilfælde, hvor forløbet ikke går jævnt fremad, bør der tidligt i forløbet udføres en ultralydscanning. Ved ultralydscanning vil man kunne vurdere omfanget af forandringer i senefæstet: betændelse i senen (tendinitis), arvævsdannelse i senen (tendinosis), forkalkninger i senen, betændelse af senevævet rundt om senen (peritendinitis), slimsæksbetændelse samt (delvise) bristninger og forandringer i knoglen ved senefæstet (erosioner) af knoglehinden, hvilket ofte er tilfældet hos børn med betændelse ved Achillessenefæstet på voksezonen på hælknoglen (Foto).

Behandling::Achillessenebetændelser, hvor generne er lokaliseret midt på selve senen (article). Det er naturligvis afgørende at fodtøjet er i orden (gode løbesko med stødabsorberende hæl og en ikke for løs hælkappe). Man kan aflaste Achillessenen ved at gå i sko med hælforhøjelse, mens hælindlæg i skoen kun har mindre betydning, da den forhøjelse, man opnår ved at lægge et indlæg i skoen, er yderst begrænset. Is-behandlingen kan gentages 20 minutter hver gang man i genoptræningsforløbet fremkalder ømhed ved Achillessenefæstet. Ved udtalte smerter ved almindelig gang kan medicinsk behandling overvejes i form af gigtmedicin i gelform, (NSAID) i den akutte fase, men denne behandling er sjældent indiceret i den kroniske fase, da effekten her er beskeden. Medicinen bør ikke (mis)bruges til at fortsætte idrætsaktiviteten. Injektioner med binyrebarkhormon kan forsøges hos voksne som led i et langvarigt genoptræningsforløb, der ofte strækker sig over (mere end) ½ år.Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør der udføres en ultralydscanning for at udelukke:


Joomla SEO powered by JoomSEF
Banner