Børneskader

Børne-SportNetDoc er en elektronisk, avanceret og opdateret lærebog om træning, undersøgelse og behandling af unge og børn med idrætsskader. På Børne-SportNetDoc er det muligt at downloade relevante genoptræningsprogrammer.

Formålet med Børne-SportNetDoc er primært at give idrætsudøvere, disses forældre og trænere samt idrætsmedicinske behandlere en mulighed for at få en hurtig ajourført oversigt over en specifik skade med diagnostiske undersøgelser, differentialdiagnoser, behandling og træningsøvelser samt resumeer af idrætsmedicinsk faglitteratur.
Det er endvidere håbet, at Børne-SportNetDoc vil kunne gøre voksne, der har med unge idrætsudøvere at gøre, klar over, at disse ikke er ”små voksne” og derfor heller ikke træningsmæssigt eller idrætsskademæssigt skal behandles som voksne.

Det er håbet, at idrætsudøveren ved at bruge Børne-SportNetDoc vil bliver i stand til at genoptage idrætsaktiviteten hurtigere med færre komplikationer.

Børne-SportNetDoc vil naturligvis aldrig kunne erstatte en idrætsmedicinsk vurdering og behandling med udarbejdelse af et individuelt genoptræningsprogram.

Børne-SportNetDoc vil løbende blive opdateret i takt med den idrætsmedicinske udvikling.
Ulrich Fredberg
Idrætslæge (speciallæge i reumatologi, diplomlæge i idrætsmedicin og i en årrække tilknyttet DBUs damelandshold og AGF Kontraktfodbold)
Stadionklinikken, Atletion (Idrættens Hus Vest, Århus)
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg.