Betændelse i voksezone ved albuen

 

Diagnose: BETÆNDELSE AF VOKSEZONEN PÅ ALBUEN
(LITTLE LEAGUE ELBOW)


Anatomi:
Albueleddet dannes af overarmsknoglen (humerus) og en af de to underarmsknogler (ulna). Den anden underarmsknogle (radius) danner et led med ulna (art. radioulnaris proximalis). Rundt om albueleddet findes en ledkapsel og flere forstærkende ledbånd. To af underarmens store muskelgrupper hæfter på albuen, dels udvendigt (laterale epikondyl) og dels indvendigt (mediale epikondyl) hvor der hos unge findes en voksezone (apofyse), der øger risikoen for overbelastnings symptomer. Underarmsmusklerne der hæfter på den indvendige side af albuen bøjer (flekterer) håndleddet.

 

  1. M. biceps brachii
  2. Epikondylus mediale
  3. Aponeurosis m. bicipitis brachii
  4. M. pronator teres
  5. M. flexor carpi radialis
  6. M. palmaris longus
  7. M. flexor digitorum superficialis
  8. M. flexor carpi ulnaris

Underarmens bøjemuskler

Årsag: Gentagne ensformige belastninger af underarmsmusklen (kast, ketchesport) medfører en overbelastningsbetinget “betændelse” (inflammation) med opflosning af knoglen ved underarmsmuskel-fæstet på voksezonen (apofysen) indvendigt på albuen (mediale epikondyl)(article). Mekanismen bag udvikling af ”betændelse af voksezonen på albuen” er den samme som ved golfalbue hos voksne.

Symptomer: Langsomt indsættende ømhed indvendigt på albuen (mediale epikondyl) under og efter idrætsaktivitet. Ved langvarige gener vil knoglefæstet på albuen blive mere prominerende. Specielt drenge mellem 10-16 år får symptomer, og tilstanden er hyppig i visse sportsgrene (article). Når først vækstzonen på albuen lukker sig omkring 17-års alderen, svinder symptomerne sædvanligvis.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Smerter ved tryk indvendigt på albuen (mediale epikondyl) med forværring når hånden bøjes (flekteres) mod modstand, og når underarmsmuskelgruppen udspændes. Sædvanligvis er almindelig lægeundersøgelse tilstrækkelig til at stille diagnosen. I tvivlstilfælde kan det i sjældne tilfælde være nødvendigt at supplere med ultralydscanning (eller eventuelt røntgen), hvor man sædvanligvis ser opflosning af voksezonen (apofysitis).

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning fra smerteudløsende aktivitet (kast) (article). Hvis behandlingen indsættes hurtigt, kan skaden i nogle tilfælde ophele på få uger. Hvis smerten har været til stede i flere måneder, kan aflastningsperioden blive betydeligt længere. Specielt lægges der vægt på udspænding af underarmsmusklerne. Is-behandlingen kan gentages hver gang, der i genoptræningsforløbet fremkaldes ømhed ved muskelfæstet på albuen. Ved generende smerter i dagligdagen kan man som led i aflastningsperioden overvejes medicinsk behandling i form af gigtmedicin i gelform, NSAID. Injektioner med binyrebarkhormon har ingen plads i behandlingen (article). Når smerterne er svundet kan idrætsaktiviteten forsigtig genoptages. Der vil ofte komme tilbagefald, hvorefter aflastningen bør påbegyndes hurtigst muligt. Det vil sædvanligvis i aflastningsperioden være tilstrækkeligt afstå fra de mest belastende øvelser (kast, overhåndsslag), mens mange andre træningsøvelser kan gennemføres uden gener. Kun i meget sjældne tilfælde kan operation blive nødvendigt (article)

Genoptræning af børn og unge: INSTRUKTION