Betændelse ved voksezonen på hælknoglen

Diagnose: BETÆNDELSE VED VOKSEZONEN PÅ HÆLKNOGLEN
(APOPHYSITIS CALCANEI, MB SEVER)


Anatomi:
Lægmusklen (M Gastrocnemicus) består af to muskelhoveder, der samles i et bredt senebånd, der fortsætter i Achillessenen. På forkanten af Achillessenen hæfter en anden af de store lægmuskler (M Soleus), der således kommer til at udgøre en del af Achillessenen. Achillessenen fæster på hælknoglen (calcaneus), hvor der hos børn findes en voksezone, hvilket hos ikke-udvoksede udgør det svageste punkt i lægmuskel og Achillessene.

  1. M. soleus
  2. Tuber calcanei
  3. Tendo calcaneus (Achillis)
  4. M. gastrocnemius

UNDERBEN BAGFRA

Årsag: “betændelse”(inflammation) ved Achillessenefæstet på voksezonen på hælknoglen opstår ved gentagne overbelastninger i form af løb og afsæt.

Symptomer: Smerter ved aktivering af Achillessenen (løb og afsæt) og ved udspænding af senen. Der er trykømhed bag på hælknoglen.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette, tidlige tilfælde hvor ømheden er langsomt indsættende uden pludselig forværring, kræves der ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. I alle tilfælde, hvor der fornemmes et smæld eller pludselig jagende smerte i senen, bør man straks søge læge for at udelukke en (delvis) bristning af Achillessenen. Dette afgøres bedst ved ultralydscanning, da almindelig klinisk undersøgelse vil overse en del behandlingskrævende skader. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. I alle tilfælde, hvor forløbet ikke går jævnt fremad, bør der tidligt i forløbet udføres en ultralydscanning. Ved ultralydscanning vil man kunne vurdere omfanget af forandringer i senen: betændelse i senen (tendinitis), arvævsdannelse i senen (tendinosis), forkalkninger i senen, betændelse af senevævet rundt om senen (peritendinitis), slimsæksbetændelse samt (delvise) bristninger og opflosning af knoglehinden, hvilket ofte er tilfældet hos børn med betændelse ved Achillessenefæstet på voksezonen på hælknoglen (Foto) (article).

Behandling: Behandlingen består primært i aflastning fra den smerteudløsende aktivitet (løb, spring). Hvis behandlingen indsættes hurtigt kan skaden i nogle tilfælde ophele på få uger. Når smerten er svundet, kan idrætsaktiviteten genoptages forudgået af udspænding af lægmusklen (article). Det er naturligvis afgørende at fodtøjet er i orden (gode løbesko med stødabsorberende hæl og en ikke for løs hælkappe). Man kan aflaste Achillessenen ved at gå i sko med hælforhøjelse, mens hælindlæg i skoen kun har mindre betydning, da den forhøjelse, man opnår ved at lægge et indlæg i skoen, er yderst begrænset. Is-behandlingen kan gentages 20 minutter hver gang man i genoptræningsforløbet fremkalder ømhed ved Achillessenefæstet. Ved udtalte smerter ved almindelig gang kan medicinsk behandling overvejes i form af gigtmedicin i gelform, NSAID, men denne behandling er sjældent indiceret. Medicinen bør ikke (mis)bruges til at fortsætte idrætsaktiviteten. Injektioner med binyrebarkhormon har ingen plads i behandlingen (article). Når væksten er tilendebragt, lukkes voksezonen på hælknoglen, og generne svinder af sig selv.

Genoptræning af børn og unge: INSTRUKTION


Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør der udføres en ultralydscanning for at udelukke: