Bristning af muskler bagpå overarmen

BRISTNING AF MUSKEL BAGPÅ OVERARMEN

Diagnose: BRISTNING AF MUSKEL BAGPÅ OVERARMEN
(RUPTURA M TRICEPS BRACHII)


Anatomi:
Musklerne bag på overarmen (brachium) omfatter den 3-hoved armstrækker (M triceps brachii). Musklen strækker primært albueled (og skulderled). Omkring skulderleddet har tricepsmusklen 3 muskelhoveder, der samles og fæster bagpå underarmsknoglen ved albuen (olecranon).

 

  1. Clavicula (Nøgleben, Kraveben)
  2. Bursa subcutanea acromialis
  3. M. deltoideus
  4. M. triceps brachii (caput laterale)
  5. M. brachioradialis
  6. Epicondylus lateralis
  7. Olecranon (Albuespidsen)
  8. Epicondylus medialis
  9. M. triceps brachii (caput mediale)
  10. M. triceps brachii (caput longum)

SKULDERENS OG OVERARMENS MUSKLER BAGFRA

Årsag: Når en muskel pludselig udsættes for en belastning, der overstiger muskelstyrken, sker der en bristning. Langt de fleste bristninger i triceps er delvise muskelbristninger. Bristninger sker oftest, hvis musklen trækker sig sammen samtidig med den bliver udspændt, som f.eks. ved fald på hånden med bøjet arm (eccentrisk kontraktion).

Symptomer: I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (“muskelforstrækning”, “truende fiber”). I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerte i musklen (“delvis muskelbristning”, “fibersprængning”) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter strækning i albuen mod modstand er svært nedsat (“total muskelbristning”). Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske: Smerter ved tryk, udspænding (bøje i albueleddet) og aktivering mod modstand (strække i albueleddet).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller besvær med at bruge armen (strække albuen), bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre korrekt diagnose og behandling. Det kan være nødvendigt at supplere den almindelige kliniske lægeundersøgelse med ultralydscanning, (article) eller MR-scanning.

Behandling: De fleste delvise bristninger behandles med aflastning og genoptræning. Kun i tilfælde med totale eller næsten total bristning hos specielt unge tilrådes operation, (article).

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer. Blandt andet bør overvejes komplikationer til muskelblødning.