Bristning af soleusmusklen

BRISTNING AF SOLEUSMUSKLEN

Diagnose: BRISTNING AF SOLEUSMUSKLEN
(RUPTURA M SOLEUS)


Anatomi:
Lægmusklen (M Gastrocnemicus) består af to muskelhoveder, der samles i et bredt senebånd, der fortsætter i Achillessenen. På forkanten af Achillessenen hæfter en anden af de store lægmuskler (M Soleus), der således kommer til at udgøre en del af Achillessenen. Achillessenen fæster på hælknoglen (calcaneus).

 

 1. Tendo calcaneus (Achillis)
 2. M. soleus
 3. M. gastrocnemius

UNDERBEN

 

 1. M. gastrocnemius (overskåren)
 2. M. plantaris
 3. M. soleus
 4. Tendo m. gastrocnemii (overskåren)
 5. Tendo calcaneus (Achillis)
 6. M. popliteus
 7. Bursa m. semimembranosi
 8. M. semimembranosus
 9. Bursa subtendinea m. gastrocnemii medialis

KNÆ BAGFRA

Årsag: Hel eller delvis bristning af soleusmusklen opstår sædvanligvis, når lægmusklen bliver udspændt mens den trækker sig sammen (eccentrisk kontraktion). Langt de fleste bristninger er delvise bristninger. I mange tilfælde sker bristningen på det sted, hvor soleusmusklen fæster på Achillessenen, hvorved der ofte udløses en Achillessenebetændelse som følge af soleusmuskelbristningen.

 

Symptomer: Smerter ved aktivering af lægmusklen (løb og afsæt), tryk på Achillessenen ca. 4 cm over fæstet på hælknoglen eller højere oppe i lægmusklen og ved udspænding af senen. Smerterne forværres ved tågang.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I alle tilfælde, hvor der fornemmes et smæld eller pludselig jagende smerte i lægmusklen eller Achillessenen, bør man straks søge læge. Diagnosen stilles bedst ved hjælp af ultralydscanning, da selv totale bristninger let overses ved almindelig klinisk undersøgelse.Ultralydscanning er mere velegnet til senediagnostik end MR-scanning.

Behandling: Bristningen kan behandles med aflastning, udspænding og genoptræning.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør der udføres en ultralydscanning for at udelukke: