Brud på håndrodsknogle ved håndleddet

BRUD PÅ HÅNDRODSKNOGLE I HÅNDLEDDET

Diagnose: BRUD PÅ HÅNDRODSKNOGLE I HÅNDLEDDET
(FRACTURA OSSIS SCAPHOIDEI)


Anatomi:
Håndleddets knogler består af 8 håndrodsknogler (ossa carpi), der sammen med underarmsknoglen (ulna) og spolebenet (radius) danner håndleddet. Endvidere findes 5 mellemhåndsknogler (ossa metarcarpi), og i alt 14 fingerknogler (phalanges).

 

 1. Os lunatum
 2. Os triquetrum
 3. Os pisiforme
 4. Os hamatum
 5. Phalanx distalis
 6. Phalanx media
 7. Phalanx proximalis
 8. Os metacarpale II
 9. Ossa sesamoidea
 10. Os trapezoideum
 11. Os trapezium
 12. Os capitatum
 13. Os scaphoideum
 14. Carpus

HØJRE HÅNDS KNOGLER HÅNDFLADEN

Årsag: Ved slag eller fald hvor man forsøger at tage fra med hånden, kan der opstå brud på den håndrodsknogle, der ligger i tommelfingersiden, og som kaldes bådbenet (os scaphoideum). På grund af dårlig blodforsyning til knoglen, sker der ofte en langsom og kompliceret opheling. Af samme grund er det afgørende, at behandlingen starter straks efter, bruddet er sket.

Symptomer: Pludselig indsættende smerter i håndleddet i tommelfingersiden efter fald eller slag. Smerterne forværres ved maksimal bevægelse i håndleddet. Symptomer er ofte så beskedne, at idrætsudøveren ikke umiddelbart søger læge. Mange idrætsfolk mistolker symptomerne som “forstuvet håndled”, hvilket kan forsinke behandlingen og have uheldige følger på sigt.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Alle med pludselig opståede kraftige smerter i tommelfingerside af håndleddet efter fald eller slag, bør altid undersøges af læge. Ved røntgen kan man sædvanligvis (men ikke altid) se bruddet. Det kan derfor være nødvendigt, at gentage røntgenbilledet 14 dage senere, inden man med sikkerhed kan udelukke brud.

Behandling: Gipsbehandling, (article).

Genoptræning: Når smerterne er svundet kan man påbegynde konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt. Når gipsen fjernes kan man påbegynde genoptræning af hånden og armen. Stød med hånden (boksning og lignende) bør undgås yderligere et par måneder.

Bandage: Der kan fremstilles individuelle plastbandager til anvendelse under sportsaktivitet efter knoglebrud.

Komplikationer: I langt de fleste tilfælde heler bruddet op uden komplikationer. Hos enkelte kan der ske en meget langsom opheling, der medfører langvarig pausering fra håndbelastende idrætsaktivitet. I andre tilfælde sker der en nedbrydning af knoglen (avaskulær knoglenekrose), hvilket øger risikoen for slidgigtforandringer i håndroden. Ikke helt sjælden dannes et falsk led (pseudoartrose) pga. manglende opheling, (article). Risikoen for komplikationer er størst, når behandlingen først starter lang tid efter bruddet er opstået. Ved vedvarende håndledssmerter og manglende fremgang bør man derfor konsultere sin læge igen, trods eventuelt tidligere normal undersøgelse. Specielt: Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.