Brud på overarmsknoglen

BRUD PÅ OVERARMSKNOGLEN

Diagnose: BRUD PÅ OVERARMSKNOGLEN
(FRACTURA CORPUS HUMERI)


Anatomi:
Overarmsknoglen (humerus) består af ledhovedet (caput), halsen (collum), den lange rørknogle (corpus) og den leddannende del i albuen (epicondylus).

 

  1. Caput humeri
  2. Collum chirurgicum
  3. Epicondylus medialis
  4. Epicondylus lateralis
  5. Tuberculum minus
  6. Sulcus intertubercularis
  7. Tuberculum majus
  8. Collum anatomicum

OVERARM FORFRA

Årsag: Ved direkte fald på skulderen eller fald på strakt arm kan der opstå brud på overarmsknoglen. Bruddet kan ske alle steder på overarmsknoglen, men brud midt på den lange rørknogle (corpus) og gennem overarmshalsen (collum) er hyppigst.

Symptomer: Pludselig indsættende smerter og smertebetinget bevægelsesindskrænkning af armen efter kraftig belastning (fald). Eventuelt kan der ses vinkling af overarmen.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Pludselig opståede kraftige smerter i armen med bevægelsesindskrænkning efter fald bør altid føre til akut lægeundersøgelse. Ved røntgen kan man sædvanligvis se bruddet og på baggrund af brudtypen afgøre behandlingen.

Behandling: Afhængig af brudtypen kan man vælge aflastning og eventuelt bandagering indtil smerterne svinder og bruddet er stabilt (hvilket ofte varer ca. 6 uger). De fleste brud behandles uden operation, (article). Ved specielle brudtyper kan man vælge at stabilisere bruddet operativt.

Genoptræning: Når smerterne er svundet (efter 2-3 uger) kan man påbegynde konditionstræning i form af cykling samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt. Efter ca. 4 – 6 uger kan man starte løbetræning og umiddelbart herefter forsigtig muskeltræning af overarms- og skuldermuskler. Først efter ca. 3 måneder vil man kunne deltage i kontaktidræt.

Bandage: Der kan fremstilles individuelle plastbandager til anvendelse under sportsaktivitet efter knoglebrud.

Komplikationer: I langt de fleste tilfælde heler bruddet op uden komplikationer. Hos en del sker der dog en forsinket heling, eventuelt med udvikling af et falsk led (pseudoartrose), der kræver (fornyet) operation. I nogle tilfælde kan bruddet påvirke nerveforsyningen til armen (N radialis), hvilket kan give føleforstyrrelser i hånden (og behandles sædvanligvis med (fornyet) operation).