Forstuvet skulder

FORSTUVET SKULDER

Diagnose: FORSTUVET SKULDER
(DISTORSIO ART. HUMEROSCAPULARIS)


Anatomi:
Skulderleddet består af ledhovedet på overarmen (caput humeri) og ledfladen på skulderbladet (cavitas glenoidalis). Hele vejen rundt om kanten af ledfladen på skulderbladet findes en menisk (labrum glenoidale). Leddet er omgivet af en ledkapsel, der er forstærket af adskillige ledbånd. Rundt om ledkapslen ligger skuldermusklerne som yderligere forstærkning af leddet.

 

 1. Capsula articularis
 2. Capsula articularis
 3. Labrum glenoidale
 4. Capsula articularis
 5. M. biceps brachii
  (caput longum)
 6. Acromion
  (delvis fjernet)
 7. Processus coracoideus
 8. Ligamentum coracohumerale

SKULDERLED

Årsag: Ved en voldsom belastning kan ledhovedet på overarmen forskubbes, så der sker en forstrækning af ledkapsel og ledbånd.

Symptomer: Smerter svarende til forsiden af skulderen. Normal passiv bevægelighed, men ofte nedsat aktiv bevægelighed.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Lette tilfælde kræver ikke umiddelbart behandling, men ved kraftige smerter og bevægelsesindskrænkning eller ved manglende fremgang bør man kontakte læge for at få stillet en præcis diagnose. Det kan være indiceret at supplere med yderligere undersøgelser (røntgen undersøgelse, MR-scanning, (article) eller ultralydscanning. I nogle tilfælde er skaden kombineret med menisk læsion i skulderen (laesio labrum glenoidale).

Behandling: De fleste tilfælde heler op i løbet af få uger på aflastning og forsigtig stigende belastning inden for smertegrænsen. Genoptræningen stiler mod at styrke musklerne omkring skulderleddet, (article).

Komplikationer: Hvis ikke genoptræningen forløber planmæssigt bør man søge læge på ny for at sikre, diagnosen er korrekt og at der ikke er tilstødt komplikationer. Blandt andet bør følgende overvejes: