Golf albue

GOLFALBUE

Diagnose: GOLFALBUE
(EPICONDYLITIS MEDIALIS)


Anatomi:
En stor del af underarmens muskler, der har til opgave at bøje i håndleddet og fingrene, hæfter på det indvendige knoglefremspring på albuen (epicondylus medialis)

 

  1. M. biceps brachii
  2. Epikondylus mediale
  3. Aponeurosis m. bicipitis brachii
  4. M. pronator teres
  5. M. flexor carpi radialis
  6. M. palmaris longus
  7. M. flexor digitorum superficialis
  8. M. flexor carpi ulnaris

Underarmens bøjemuskler

Årsag: Ved gentagne ensformige (over)belastninger overskrides muskelfæstets styrke. Herved opstår der mikroskopiske bristninger i senen og specielt ved senefæstet, hvilket medfører en “betændelse” (inflammation). Senebetændelsen er en advarsel om, at træningen er for belastende for den aktuelle muskelsene, og hvis ikke belastningen reduceres, kan der opstå en kronisk ”betændelse”, der er vanskelig at behandle. Tilstanden kaldes også ”golfalbue”, og er i sportens verden ofte en følge af forkert slagteknik, men kan i øvrigt opstå af mange andre årsager

Symptomer: Ømhed og smerter på indvendige knoglefremspring på albuen med forværring ved aktivering af muskelgruppen, der fæster på stedet (bøjning i håndled (flexion) mod modstand og ved udspænding).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Sædvanlig stilles diagnosen ved en almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres en ultralydscanning, hvor betændelsesforandringerne ved fæstet ofte kan ses, (article). Der kan ved langvarige gener ses opflosning af knoglehinden (”entesopati”) (Ultralydbillede) og forkalkninger i bløddelene, der stedvis kan have karakter af en ”hælspore”.

Behandling: Korrektion af slagteknik og tilpasning af udstyr er naturligvis afgørende for resultatet af genoptræningen. Behandlingen omfatter endvidere primært aflastning, udspænding og styrketræning af musklerne på underarmen, (article). Hvis ikke generne falder til ro, kan behandlingen suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon (article). Ved manglende bedring kan man overveje operation, men resultaterne er ikke overbevisende.

Bandage: Nogle fornemmer en bedring i symptomerne ved at lægge tape (eller en forbinding) rundt om underarmen lige nedenfor albuen.
(tape-beskrivelse)

Komplikationer: Ved manglende fremgang, bør man på ny overveje om diagnosen er korrekt eller om der er tilstødt komplikationer, blandt andet: