Knæskalsene bristning

BRISTNING AF KNÆSKALSSENEN
 

Diagnose: BRISTNING AF KNÆSKALSSENEN
(RUPTURA LIGAMENTUM PATELLAE)


Anatomi:
Den store forreste lårmuskel (musculus quadriceps femoris) består af fire muskler (m vastus lateralis, m vastus medialis, m vastus intermedius og m rectus femoris). Musklerne fæster alle på øverste kant af knæskallen. Knæskalssenen (ligamentum patellae) forbinder den nedre kant af knæskallen med øverste, forreste del af skinnebenet (tuberositas tibiae). Funktionen af knæskalssenen er derfor at overføre den kraft den store forreste lårmuskel præsterer, når knæet strækkes.

 

  1. M. rectus femoris
  2. M. vastus medialis
  3. Retinaculum patellae mediale
  4. Retinaculum patellae mediale
  5. Tuberositas tibiae
  6. Lig. Patellae
  7. Retinaculum patellae laterale
  8. M. vastus lateralis

KNÆ FORFRA

Årsag: Total eller delvis bristning af knæskalssenen (ligamentum patellae) opstår sædvanligvis ved en aktivering (sammentrækning) af lårmusklen samtidig med at musklen udspændes, f.eks. ved landing, hvor der samtidig sættes af med forreste lårmuskel for hurtigt at komme fremad (eccentrisk kontraktion), (Foto). Total eller delvis bristning af knæskalssenen opstår altid på baggrund af slitagebetingede forandringer (degeneration) i senen, som er opstået pga gentagne belastninger af knæskalssenen (spring, spark), der medfører mikroskopiske småbristninger ved knæskalssenens fæste på nedre kant af knæskallen. Da belastningen ofte forsætter på trods af ømheden, der i starten svinder efter opvarmning, opstår der efterhånden en kronisk “betændelse” (inflammation) i senen.

Symptomer: Pludselig indsættende smerter i knæskalssenen lige under knæskallen, hvor der ofte samtidig fornemmes og høres et smæld. Smerter ved aktivering af forreste lårmuskel (rejse sig fra hugsiddende stilling, løb og gang), tryk på senen og ved udspænding af senen (forreste lårmuskel). Ved total bristning af knæskalssenen kan man ofte føle en defekt i senen og aktiv strækning af knæet er umulig.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I alle tilfælde, hvor der fornemmes et smæld eller pludselig jagende smerter i senen med besvær med at strække knæet, bør man straks søge læge. Diagnosen stilles ved hjælp af ultralydscanning, da selv betydelige bristninger let overses ved almindelig undersøgelse. Hurtig diagnose er af stor betydning for resultatet af behandlingen. (article). Ved ultralydscanning vil man kunne vurdere omfanget af forandringer i senen: total eller delvis bristning, betændelse i senen (tendinitis), arvævsdannelse i senen (tendinosis), forkalkninger i senen, betændelse af senevævet rundt om senen (peritendinitis), slimsækkene (bursae). (article).

Behandling: Bristningen kræver hurtig operation, da forsinkelse af diagnosen medfører dårligere resultat. Man må påregne ca. 6-9 måneders skadespause inden idrætsaktiviten kan genoptages på samme niveau. (article).

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør der udføres en fornyet ultralydscanning for at udelukke fornyet (delvis) bristning af knæskalssenen. Endvidere:

Relativt ofte vil det ikke være muligt at vende tilbage til idrætsaktivitet på samme niveau trods korrekt gennemført behandlings- og genoptræningsforsøg. Specielt: Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.