Knoglebrud

 

Diagnose: KNOGLEBRUD PÅ SKINNEBENET
(FRAKTUR)


Anatomi:
Underbenets knogler omfatter skinnebenet (tibia) og lægbenet (fibula).

 

  1. Tibia
  2. Fibula

SKINNEBEN FORFRA

Årsag: Ved voldsom belastning i form af slag eller vrid kan der opstå brud på såvel skinne- som lægben (article). Brud på lægbenet ses ofte efter spark på udvendige side af skinnebenet.

Symptomer: Smerter ved tryk (direkte og indirekte ømhed) og ved belastning (gang og løb).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Røntgen.

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning og bandagering. I nogle tilfælde er operation nødvendig afhængig af brudtype og eventuel forskydning af brudfladerne (article).

Genoptræning af børn og unge: Hvilken belastning og genoptræning, der kan tillades er helt afhængig af sværhedsgraden og behandlingen af bruddet, hvorfor al genoptræning bør foregå i tæt samarbejde med de læger, der kontrollerer behandlingen. Man må forvente ca. ½ års genoptræning inden skinnebensbrud tillader maksimal belastning og ca. 3 måneders genoptræning inden lægbensbrud tillader maksimal belastning.
Se i øvrigt genoptræning af børn og unge, generelt.

Plastbandage: Der kan fremstilles individuelle plastbandager  til anvendelse under sportsaktivitet efter knoglebrud. Individuelle plastbandager er specielt velegnet efter brud på lægbenet.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægevurdere igen for at sikre, at bruddet heler planmæssigt op. I nogle tilfælde kan der dannes et falsk led (pseudoartrose) (article),hvilket vil kræve operativ behandling.