Knoglebrud

KNOGLEBRUD I KNÆET

Diagnose: KNOGLEBRUD I KNÆET
(FRAKTUR)


Anatomi:
Knoglerne i knæleddet omfatter af lårknoglen (femur), skinnebensknoglen (tibia) og knæskallen (patella). Endvidere dannes et lille led mellem skinnebenet og lægbenet (fibula).

 
  1. Patella (Knæskal)
  2. Tibiae (Skinneben)
  3. Meniscus lateralis (Udvendige menisk)
  4. Femur (Lårben)

KNÆLED

Årsag: Knoglebrud opstår sædvanligvis efter direkte slag eller kraftig vrid.

Symptomer: Pludselig indsættende smerter med forværring ved tryk og belastning. Symptomerne er afhængig af, hvilke knogle, der er brækket. I tilfælde, hvor knæskallen revner tværs over, vil strækkefunktionen i knæet være ophævet.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Ved mistanke knoglebrud bør man straks søge læge (skadestue), for at få stillet diagnosen, der sikres ved røntgenundersøgelse. Hos børn kan der være vanskeligt at se brud i voksezonerne (epifysiolyse) omkring knæet.

Behandling: Behandlingen er helt afhængig af brudtype (aflastning, bandagering, operation)

Genoptræning: Genoptræningen er helt afhængig af brudtype og behandling (aflastning, bandagering eller operation). Man må forsøge i det omfang det er muligt at bevare muskelstyrken i lår og skinneben og bevare bevægeligheden i knæleddet.
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægevurdere igen for at sikre, at bruddet heler planmæssigt op. Specielt: Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.