Korsbåndsbristning, forreste

BRISTNING AF FORRESTE KORSBÅND
 

Diagnose: BRISTNING AF FORRESTE KORSBÅND
(RUPTURA LIGAMENTUM CRUCIATUM ANTERIUS)


Anatomi:
Knoglerne i knæleddet omfatter lårknoglen (femur), skinnebensknoglen (tibia) og knæskallen (patella). Endvidere er der et lille led mellem skinnebenet og lægbenet (fibula). Knæleddet er forstærket af en ledkapsel, der på siderne er forstærket med et udvendigt og indvendigt sideledbånd (ligamentum collaterale laterale/fibulare og mediale/tibiale). Inde i knæet findes to ledbånd, forreste og bagerste korsbånd (ligamentum cruciatum anterius og ligamentum cruciatum posterius).

 

 1. Ligamentum cruciatum posterius (Bagerste korsbånd)
 2. Ligamentum collaterale mediale/tibiale (Indvendige sideledbånd)
 3. Meniscus medialis (Indvendige menisk)
 4. Insertio anterior menisci medialis
 5. Ligamentum transversum genus
 6. Tibiae
 7. Fibulae
 8. Ligamentum cruciatum anterius (Forreste korsbånd)
 9. Ligamentum collaterale laterale/fibulare (Udvendige sideledbånd)
 10. Meniscus lateralis (Udvendige menisk)
 11. Femur

KNÆLED FORFRA

Årsag: Bristning af forreste korsbånd opstår sædvanligvis under løb med hurtige retningsskift eller efter fald på ski. De fleste skader sker uden kontakt med modspiller.

Symptomer: Sædvanligvis høres eller mærkes et smæld, og fortsat idrætsaktivitet må afbrydes. Knæet hæver inden for de første timer, hvorefter knæet ikke kan bøjes helt. Man kan efterfølgende ofte fornemme, at benet giver efter (knæsvigt).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Ved mistanke om total eller delvis bristning af korsbåndene bør man straks søge læge (skadestue) for at få stillet diagnosen. Lægen kan udføre forskellige knætest (forreste skuffeløshed, Lachmann, Pivot shift) for at undersøge stabiliteten af knæet. Man skal være opmærksom på, at løsheden i knæet ofte først kan påvises efter 2 uger. Eventuelt kan væsken i knæet udtømmes. Blod i knæet giver meget stærk mistanke om bristning af forreste korsbånd. Blødningen, der opstår efter bristning af forreste korsbånd, kan sædvanligvis ses ved ultralydscanning, (Ultralydbillede) (article) eller MR-scanning. Artroskopi (kikkertundersøgelse af knæet) er mest velegnet, hvis der er tvivl om diagnosen.

Behandling: Unge idrætsaktive eller andre med fysisk belastende arbejde vil man sædvanligvis anbefale operation med indsættelse af nyt korsbånd.(article).

Man må forvente et intensiv genoptræningsforløb over mindst ½ år. Det er vigtigt, at knæet strækkes helt ud mindst 2 gange dagligt. Hvis der kommer problemer med at strække knæet helt ud, bør operatøren tilse knæet.

Bandage: Hængsel bandage (Don-Joy) kan anvendes de første par uger. Tape-behandling ved korsbåndsbristninger i knæet har ingen sikker effekt.

Komplikationer: Ved manglende fremgang må man overveje forskellige komplikationer til operationen:

I de tilfælde, hvor knæskalssenen er brugt som nyt korsbånd, ses hyppigt “betændelse” (inflammation), hvor knæskalssenen er fjernet. Ved langvarige gener, der ikke svinder ved aflastning, kan man forsøge injektion af binyrebarkhormon langs den betændte del af knæskalssenen. (article).
Mindre end halvdelen af idrætsfolk med bristning af forreste korsbånd kommer til at dyrke idræt på samme niveau som inden skaden (article).


Specielt:
Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.