Ledbåndsbristning mellem skinneben og lægben

BRISTNING AF LEDBÅND MELLEM SKINNEBEN OG LÆGBEN

Diagnose: BRISTNING AF LEDBÅND MELLEM SKINNEBEN OG LÆGBEN
(SYNDESMOSEBRISTNING)


Anatomi:
Skinnebenet (tibia) og lægbenet (fibula) holdes sammen af en bindevævsmembran (membrana interossea cruris), der nede ved fodleddet er særlig kraftig, og danner et uægte led, der sammen med membranen benævnes syndesmosen (syndesmosis tibiofibularis). Syndesmosen er for- og bagtil er forstærket med to kraftige ledbånd (ligamentum tibiofibulare anterius og posterius).

 

  1. Tibiae (Skinneben)
  2. Malleolus medialis (Indvendige ankelkno)
  3. Malleolus lateralis (Udvendige ankelkno)
  4. Lig. tibiofibulare anterius
  5. Membrana interossea cruris
  6. Fibulae (Lægben)

UNDERBEN, FORFRA

Årsag: Syndesmose-bristninger opstår oftest ved, at foden vrikker om. Bristningen er næsten altid kombineret med brud i fodleddet (article). Isolerede syndesmosebristninger er sjældne, (article-1), (article-2).

Symptomer: Smerter forpå fodleddet mellem skinne- og lægben. Smerterne forværres, når foden roteres i forhold til skinnebenet.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Da skaden næsten altid vil være kombineret med brud på knoglerne i fodleddet vil røntgenundersøgelse altid være indiceret. Ved røntgenundersøgelse kan ses brud og eventuelt øgning i afstanden mellem skinne- og lægben.

Behandling: Bandagering og eventuelt operation afhængig af eventuelle knoglebrud.

Genoptræning: Genoptræningen er dels afhængig af behandlingsmåde (konservativ/operativ) og af eventuelle brud og behandlingen heraf.
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig, eller om der er tilstødt komplikationer: