Muskelblødninger, forlår

Diagnose: MUSKELBLØDNING I FORLÅR
(HÆMATOM)


Anatomi:
Lårmusklerne opdeles i 3 muskelgrupper (muskelloger) af kraftige, delvis ueftergivelige muskelhinder (fascier): en forreste, en indvendig og en bagerste muskelloge. Forreste lårmuskel består af fire muskler (M vastus lateralis, M vastus medialis, M rectus femoris og den dybt beliggende M vastus intermedius)

 

 1. Spina iliaca anterior superior
 2. M. iliopsoas (dybe hoftebøjer)
 3. Lig. inguinale
 4. Tuberculum pubicum
 5. M. pectineus
 6. M. adductor longus
 7. M. gracilis
 8. M. adductor magnus
 9. M. rectus femoris
 10. M. sartorius
 11. M. vastus medialis
 12. Tractus iliotibialis
 13. M. vastus lateralis
 14. M. tensor fasciae latae et tractus iliotibialis
 15. M. gluteus medius

LÅR FORFRA

Årsag: Hvis en muskel udsættes for spark eller lignende, trykkes den kødede og blodkarrige del af musklen mod knoglerne, hvorved der opstår en kvæstelse og bristning af muskelfibre og blodkar. Bristningen opstår sædvanligvis dybt i musklen. I andre tilfælde kan blødningen opstå efter en større eller mindre muskelbristning i forlåret. Blødningen kan enten bryde gennem muskelhinderne og fordele sig over et stort område eller samle sig inde i musklen. Muskelblødninger i låret kaldes ofte “trælår”.

Symptomer: Smerter og hævelse i musklen. I nogle tilfælde kan der føles en hård, øm ansamling (samlet blødning i musklen). I andre tilfælde opstår der efter nogle dage blålig misfarvning af underhuden (blødningen er brudt gennem muskelhinden og spredt sig ud i underhuden). Smerterne forværres ved aktivering og udspænding af musklen.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde med kun minimal ømhed og ingen gener ved almindelig gang kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Sværhedsgraden af ømheden er dog ikke altid et mål for skadens omfang. Ved mere udtalt ømhed eller smerter kræves lægeundersøgelse med henblik på at sikre diagnose og behandling. Ved voldsomme smerter eller ved føleforstyrrelser er det nødvendigt med akut lægetilsyn, da blødningen i nogle tilfælde kan bevirke, at trykket i muskellogen stiger så meget, at blodforsyning og nerver skades (akut compartmentsyndrom). Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralydscanning, der er den mest velegnede undersøgelse til at sikre diagnosen, (Ultralydbillede). Jo større blødningen er vurderet ved ultralydscanning, jo længere tid varer ophelingen.

Behandling: Behandlingen omfatter sædvanligvis aflastning og genoptræning som ved muskelbristning i forlåret. Ved store samlede blødninger kan man ultralydvejledt udtømme blodansamlingen. Hvis blødningen sidder i musklerne indvendigt (m vastus mediale) eller udvendigt på låret (m vastus lateralis), forløber genoptræningen sædvanligvis hurtigere. Hvis blødningen sidder midt på forreste lårmuskel (m vastus intermedius, m rectus femoris), må man forvente et noget langsommere genoptræningsforløb, da pludselige spring eller spark vil medføre risiko for en muskelbristning i den skadede forlårsmuskel.
Nogle tilråder forsigtighed med massage for at nedsætte risikoen for myositis ossificans. Ultralydbehandling har sædvanligvis ingen overbevisende effekt.

Genoptræning af børn og unge: INSTRUKTION

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægeundersøge (på ny) og overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer til muskelbristningen (article).