Seneskedebetændelser

SENESKEDEBETÆNDELSE

Diagnose: SENESKEDEBETÆNDELSE
(TENOSYNOVITIS)


Anatomi:
De fem fingre på en hånd består af i alt 14 små, rørformede fingerknogler (phalanges). Oven på fingrene (dorsalt) løber strækkesenerne og under fingrene (volart) løber bøjesenerne. Senerne er de fleste steder omgivet af en seneskede.

 

 1. Retinaculum extensorum
 2. Vagina tendinum mm. abductoris longi et extensoris pollicis brevis (1)
 3. Vagina tendinum mm. extensorum carpi radialium (2)
 4. Vagina tendinis m. extensoris pollicis longi (3)
 5. Vagina tendinum mm. extensoris digitorum et extensoris indicis (4)
 6. Vagina tendinis m. extensoris carpi ulnaris (6)
 7. Vagina tendinis m. extensoris digiti minimi (5)

SENESKEDER HÅNDRYG

 

 1. Vagina synovialis communis mm. flexorum
 2. Vaginae synoviales tendinum digitorum
 3. Vagina tendinis m. flexoris pollicis longi
 4. Vagina synovialis communis mm. flexorum
 5. Vagina synovialis tendinis m. flexoris carpi radialis

SENESKEDER HÅNDFLADE

Årsag: Seneskedebetændelserne (tenosynovitis) opstår ved en mekanisk irritation af seneskeden på grund af gentagne ensformige bevægelser af senen, hvorved seneskeden bliver “betændt” (inflammeret), hæver op og af og til knitrende ved bevægelse, (article 1). I nogle tilfælde kan langvarig “betændelse” i seneskeden medfører en svækkelse og i værste fald en bristning af senen, (article 2).

Symptomer: Smerter langs seneskeden, der af og til kan føles hævet og knitrende ved bevægelse.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Lette tilfælde kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved manglende fremgang trods aflastning bør man konsultere sin læge. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralydscanning, der er mest velegnet til at sikre diagnosen, (article), (Ultralydbillede).

Behandling: Aflastning fra den udløsende bevægelse. Ved manglende fremgang på aflastning kan medicinsk behandling overvejes i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormoni seneskeden. Da effekten og risikoen er afhængig af, at injektionen foretages korrekt, kan injektionen med fordel foretages ultralydvejledt.

Genoptræning: Sædvanligvis kan man straks påbegynde konditionstræning i form af cykling og løb samt genoptræning i henhold til retningslinierne under genoptræning, generelt.

Bandage: Ved mange seneskedebetændelser kan man have glæde af aflastende skinner, der kan anvendes ved behov.

Komplikationer: Ved langvarig seneskedebetændelse kan senen tage skade og briste, hvorefter funktionen af fingeren (strække, bøje) pludselig kan mangle.