Slidgigt i hofteleddet

SLIDGIGT

Diagnose: SLIDGIGT
(ARTROSE)


Anatomi:
Hofteleddet består af hofteskålen (acetabulum) og lårbenshovedet (caput femoris). Ledfladerne er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der nedsætter belastningen på ledfladerne.

Årsag: Ved gentagne belastninger kan primært brusken og siden knoglen under brusken beskadiges (slidgigt). Slidgigtforandringerne kan i nogle tilfælde medføre en “betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovitis) hvilket medfører væskedannelse, hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerte i hofteleddet.

Symptomer: Smerter i hofteleddet ved bevægelse med belastning. Ofte vil der være bevægelsesindskrænkning ved rotation i hofteleddet.

Undersøgelse: Almindelig klinisk undersøgelse er ofte tilstrækkelig til at stille diagnosen. Undersøgelsen kan suppleres med røntgenundersøgelse. Ultralydscanning er den mest velegnede undersøgelse, hvis man mistænker væskeansamling i hofteleddet.

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter indtil eventuelt hævelse i hofteleddet er svundet. Herefter kan en genoptræning påbegyndes, der primært har til formål at styrke musklerne omkring hofteleddet og bevare ledbevægeligheden. Der findes ingen behandling, der kan genskabe den ødelagte brusk (og knogle). Brusktransplantationer er endnu ikke egnede til generelle slidgigtforandringer.
Ved hævelser i hofteleddet kan man for at dæmpe ledhindebetændelsen (synovitis) med gigtpiller (NSAID) eller ved at forsøge udtømning af ledvæsken og injektion af binyrebarkhormon, hvilket bør foregå ultralydvejledt for at optimere effekten og nedsætte risikoen. Smerter uden ledhævelse behandles bedst med paracetamol. Ved svære slidgigtforandringer med smerter i hvile (om natten) kan det blive nødvendigt at udskifte hofteleddet.

Komplikationer: Slidgigtforandringer, der sidder på de vægtbærende dele af leddet, er en af de mest alvorlige idrætsskader, og medfører ofte ophør med idræt. Cykling og svømning er væsentligt mindre belastende for hofteleddet end løb. Man bør overveje, om det kunne dreje sig om:

Specielt: Stødabsorberende sko eller indlæg vil nedsætte belastningen.