Shoulder

Slimsæksbetændelse

SLIMSÆKSBETÆNDELSE (BURSITIS)
 

Diagnose: SLIMSÆKSBETÆNDELSE
(Bursitis)

Anatomi: Der findes rundt om skulderleddet talrige slimsække, der tjener det formål, at nedsætte trykket på muskler, sener og ledbånd, hvor disse ligger tæt op af knoglefremspring. Mellem skulderbladets øverste knoglefremspring (acromion) og den øverste skulderbladsmuskel (M supraspinatus) ligger skulderens største slimsæk (bursae subacromiale), der ofte kommunikerer med skulderleddet, (Foto).

 
  1. Acromion
  2. Tuberc. majus
    (humeri)
  3. M. infraspinatus
  4. Spina scapulae
  5. M. supraspinatus

HØJRE SKULDER, BAGFRA:
Shoulder

Årsag: Ved gentagne belastninger eller ved slag kan slimsækkene blive “betændte” (inflammerede), producere øget væske, hæve op og blive smertefulde. Selv om tilstanden kaldes slimsæksbetændelse, er der sædvanligvis ikke infektion i slimsækken. Betændelse af den subacromiale bursae fremkaldes ofte ved arbejde med armen over hovedhøjde. Når armen føres ud fra kroppen og op over hovedet (abduceres) glider supraspinatus musklen ind under skulderbladets øverste knoglefremspring (acromion). Med alderen bliver supraspinatus senen mere stiv og ueftergivelig, og kan lettere blive klemt mellem overarmsknoglens hoved (caput humeri) og acromion, hvorved slimsækken (den subacromiale bursae) bliver klemt og hæver op.

Symptomer: Smerter ved tryk på slimsækken, der af og til (men langt fra altid) kan fornemmes hævet. Smerterne ved den subacromiale bursae forværres når armen føres 90 grader ud fra kroppen. Slimsæksbetændelse giver ofte natlige smerter, og smerter, hvis man ligger på den side, hvor den betændte slimsæk er.

Akut behandling: Se her


Undersøgelse:
I lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller manglende fremgang bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre korrekt diagnose og behandling. Lægen kan gennemføre forskellige kliniske undersøgelser, der ikke altid tillader en sikker diagnose, (article). Diagnosen stilles hurtigst ved ultralydscanning (der tillader samtidig behandling), (article)

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning. Eventuelt fjernelse af den udløsende årsag, hvis en sådan kendes. Behandlingen kan suppleres med gigtpiller (NSAID) eller injektion med binyrebarkhormon i slimsækken eventuelt forudgået af udtømning af denne, hvilket med fordel kan gøre ultralydvejledt, (article). Ved manglende effekt kan man forsøge operativ behandling med fjernelse af slimsækken (og ved bursitis subacromiale tillige at fjerne en del af skulderbladets øverste knoglefremspring (acromion). Derved undgås, at supraspinatusmusklen og slimsækken bliver klemt mellem hovedet på overarmen og acromion, når armen løftes.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer.
Blandt andet bør overvejes: