Træthedsbrud

TRÆTHEDSBRUD

Diagnose: TRÆTHEDSBRUD
(STRESS FRAKTUR)


Anatomi:
Lårbenet (femur) er lårets eneste knogle i låret. Talrige muskler fæster på knoglen.

 

  1. Caput femoris
  2. Collum femoris
  3. Trochanter minor
  4. Trochanter major

LÅRBEN FORFRA

Årsag: Gentagne belastninger specielt ved gang eller løb kan medføre revner (træthedsbrud) i skaftet på lårbenet (corpus femoris). (article).

Symptomer: Smerter og træthedsfornemmelse i låret. Smerterne forstærkes ved tryk (direkte og indirekte ømhed) og ved belastning (gang, løb).

Undersøgelse: Røntgen. Da mange træthedsbrud ikke kan ses tidligt i forløbet kan røntgenundersøgelsen gentages efter få uger. Scintigrafi, CT-, ultralyd- og MR-scanning kan ofte diagnosticere træthedsbrud langt tidligere end røntgen, (Ultralydbillede). Hyppigheden af træthedsbrud i lårbensknoglen er formentligt langt hyppigere end antaget, (article). Diagnosen stilles naturligvis kun, hvis man er opmærksom på den. Det er helt afgørende for resultatet af behandlingen, at diagnosen stilles så tidligt som muligt, (article).

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning. I nogle tilfælde er operation nødvendig, (article).

Genoptræning: Genoptræningen er helt afhængig af brudtype og behandling (aflastning eller operativ). Man må påregne en 2-4 måneders genoptræningsperiode inden deltagelse i maksimal idrætsaktivitet kan genoptages, (article).
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægevurdere igen for at sikre, at bruddet heler planmæssigt op. I nogle tilfælde kan der dannes et falsk led (pseudoartrose), hvilket vil kræve operativ behandling.