tape-beskrivelse

TapeningTYPE: ANKELTAPE, SIDESTABILISERENDE:
“STIGBØJLE”

Formål: Stabilisere ankelleddet (talocrural led og subtalære led) mod for store sidevrid (supination og pronation) uden at forringe den normale ankelledsbevægelse (plantar- og dorsal fleksion). Ved en svær forstuvning anlægges både “stigbøjler”, “ankellås” og evt. “8-tal”, men ved lette forstuvninger kan man nøjes med “stigbøjler”. Tapen anvendes hele dagen i starten og aftrappes gradvist over de følgende 3 måneder. Til sidst benyttes tapen kun ved særlig risikofyldte belastninger.

TAPEANLÆGGELSE:

Under tapeanlæggelsen holdes foden i neutralstilling med foden i 90 graders vinkel ud fra underbenet. Først anlægges et eller to “tape-ankre” cirkulært om underbenet 10-20 cm over ankelleddet (A). Derefter anlægges 3 stigbøjler. Disse startes fra ankeret på indersiden af underbenet, hvis det er de udvendige ledbånd, der er beskadigede (95%), og modsat i de sjældne tilfælde hvor det er det indvendige ledbånd, der er skadet. Stigbøjlen føres ind under hælen og trækkes op på ankeret på ydersiden af underbenet. Idet man anlægger stigbøjlen skubbes ydre fodrand lidt op, samtidig med at man nærmest trækker fodranden en smule op med tapen. En stigbøjle (B) anlægges med bagerste halvdel af ydre ankelkno midt under tapen. En stigbøjle (C) anlægges med forreste halvdel af ydre ankelkno midt under tapen. En skrå stigbøjle (D) startes fra ankeret på forsiden af underbenet skråt ned over underbenet over forreste halvdel af inderste ankelkno, under foden og over forreste halvdel af yderste ankelkno og skråt ind over underbenet op til ankeret. Til sidst afsluttes med endnu en tapestrimmel ovenpå “ankeret” A.

TYPE: ANKELTAPE, SIDESTABILISERENDE:
“ANKELLÅS”

Formål: Stabilisere ankelleddet (talocrural led og subtalære led) mod for store sidevrid (supination og pronation) uden at forringe den normale ankelledsbevægelse (plantar- og dorsal fleksion). Ved en svær forstuvning anlægges både “stigbøjler”, “ankellås” og evt. “8-tal”, men ved lette forstuvninger kan man nøjes med “stigbøjler”. Tapen anvendes hele dagen i starten og aftrappes gradvist over de følgende 3 måneder. Til sidst benyttes tapen kun ved særlig risikofyldte belastninger.

TAPEANLÆGGELSE: Først anlægges et eller to “tape-ankre” cirkulært om underbenet 10-20 cm over ankelleddet (A). Start på ankeret på indersiden af underbenet, før tapen frem foran benet og ned over yderste ankelkno, bag om hælen lige under akillessenen, ned under hælen og op på den udvendige side af benet til ankeret. På tilsvarende måde kan man anlægge en ankellås på den indvendige side, hvis det inderste ledbånd er ødelagt. Til sidst afsluttes med endnu en tapestrimmel ovenpå “ankeret” A.

TYPE: ANKELTAPE, SIDESTABILISERENDE:
“8-TALS BANDAGE”

Formål: Stabilisere ankelleddet (talocrural led og subtalære led) mod for store sidevrid (supination og pronation) uden at forringe den normale ankelledsbevægelse (plantar- og dorsal fleksion). Ved en svær forstuvning anlægges både “stigbøjler”, “ankellås” og evt. “8-tal”, men ved lette forstuvninger kan man nøjes med “stigbøjler”. Tapen anvendes hele dagen i starten og aftrappes gradvist over de følgende 3 måneder. Til sidst benyttes tapen kun ved særlig risikofyldte belastninger.

TAPEANLÆGGELSE: Start lige foran ankelleddet og før tapen ind under fodsvangen på indersiden og op på ydersiden, fortsæt hen over starttapen foran ankelleddet og bag om underbenet og atter frem foran på ankelleddet hvor det sluttes.

TYPE: ANKELTAPE, SIDESTABILISERENDE:
“DOBBELT 8-TALS BANDAGE”

Formål: Bruges især ved forstuvninger af ledbåndet fortil i ankelleddet (lig. tibio-fibulare anterior), hvor man får smerter ved kraftige opafbøjninger (dorsal-fleksioner) af foden. Denne tape må ikke strammes, men rulles løst på. Hvis den alligevel bliver for stram (sker ofte), må den løsnes.

TAPEANLÆGGELSE:

Start på fodryggen lige foran ankelleddet og før tapen ned omkring yderste fodrand (A), under fodsålen og op på fodryggen igen; fortsæt hen over nederste del af yderste ankelkno bagom hælen under akillessenen (B). Tapen krydses her ned under indvendige side af hælen og op på den udvendige fodrand (C). Herfra fortsættes hen over nederste del af inderste ankelkno bagom hælen under akillessenen. Tapen krydser her den tidligere tape, går ned under den udvendige side af hælen (D) og op på den indvendige fodrand for at sluttes oppe på fodryggen.