lyskebrok

LYSKEBROK

Diagnose: LYSKEBROK
(HERNIA INGUINALIS)


Anatomi:
Bugvæggens forskellige muskler gennembrydes af lyskekanalen, der indeholder nerver (N ilioinguinalis og genital grenen af N genitofemoralis) samt hos mænd sædstrengen (funiculus spermaticus). Hos kvinder indeholder lyskekanalen i stedet et lille fibrøs ledbånd. Hvor lyskekanalen gennembryder bugvæggen opstår der svage steder (anulus inguinalis superficialis og anulus inguinalis profundus).

 1. M. recti abdominis
 2. Funiculus spermaticus (Sædstreng)
 3. Ligamentum inguinale
 4. Spina iliaca anterior superior
 5. M. obliquus externus abdominis

LYSKEKANALEN

 1. Anulus inguinalis superficialis
 2. Crus mediale
 3. Funiculus spermaticus et m. cremaster (Sædstreng)
 4. V. femoralis
 5. Hiatus saphenus
 6. Lig. lacunare
 7. Anulus femoralis
 8. Margo falciformis (cornu superius)
 9. Lig inguinale
 10. Fibrae intercrurales
 11. M. obliquus externus abdominis

HØJRE LYSKEKANAL

Årsag: Hvis bugvæggen bliver for svag, kan tarmene presses ud gennem de svage steder i bugvæggen, hvorved der påstår et brok.

Symptomer: Smerter i lysken med forværring ved hoste. Af og til kan ses en hævelse i lysken. Sædvanligvis kan hævelsen (der indeholder tarm) trykkes på plads. Hvis hævelsen er smertefuld og ikke kan trykkes på plads kan brokket være indeklemt (hvilket kræver akut lægehjælp).

Undersøgelse: I oplagte tilfælde med synlig hævelse i lysken er diagnosen let at stille. Ved manglende hævelse i lysken er diagnosen naturligvis svær. (article 1) Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres MR-scanning eller dynamisk ultralydscanning, hvor svagheder i bugvæggen kan påvises samtidig med at man øger trykket i bughulen ved at presse. (article 2) (article 3).

Behandling: Ved beskedne gener, kan man primært forsøge styrketræning af mavemusklerne(article) Hvis der fortsat er gener tilrådes operation. Hvis der er mistanke om indeklemt brok, bør man søge akut lægehjælp for vurdering af indikation for akut operation, da der er risiko for varig skade på tarmen. Ved ukompliceret operation må man påregne en ca. 2 måneders aflastningsperiode inden maksimal idrætsaktivitet kan genoptages (meget afhængig af hvilken idrætsgren det drejer sig om).

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad (selv efter eventuel operation), bør man overveje, om diagnosen er rigtig. Det vil ofte være nødvendigt at henvise til billeddiagnostiske undersøgelser, primært ultralydscanning og røntgen (eller MR-scanning).  Specielt skal man overveje: