nerveafklemning (nerveentrapment)

NERVEAFKLEMNING

Diagnose: NERVEAFKLEMNING
NERVEENTRAPMENT)


Anatomi:
Talrige nerver bryder gennem bugvæggen og sender nervegrene til området på mave, lyske og lår. Nerven kan afklemmes, hvor den bryder gennem bugvæggen.

 1. Umbilicus (Navlen)
 2. M. obliquus internus abdominis
 3. Rami cutanei anteriores n. intercostalis XII
 4. Anulus inguinalis superficialis
 5. Funiculus spermaticus (Sædstreng)
 6. N. ilioinguinalis
 7. N. iliohypogastricus (ramus cutaneus lateralis)
 8. Ramus muscularis
 9. N. iliohypogastricus
 10. M. transversus abdominis
 11. N. intercostalis XII

NERVER OMKRING LYSKEN

Årsag: Hvis en af nervegrenene afklemmes (nerveentrapment), vil der komme smerter og føleforstyrrelser i det området, nervegrenen afgiver følenerver til.

Symptomer: Smerter i lyskeregionen. Der kan ofte fremkaldes ubehag og føleforstyrrelser, hvis der kradses/trykkes på det område, hvor nerven er afklemt.

Undersøgelse: Ved almindelig lægeundersøgelse forsøger man at fremkalde de generende symptomer ved at kradse eller trykke på det område, hvor nerven er afklemt. Ved anlæggelse af et par milliliter lokalbedøvelse i dette område skal symptomerne svinde (ellers er diagnosen forkert), hvos diagnosen er rigtig. Der findes ingen undersøgelser (røntgen, ultralydscanning, MR-scanning, scintigrafi), der kan påvise nerveafklemningen. Den reelle hyppighed af diagnosen diskuteres blandt fagpersoner.

Behandling: Da tilstanden er ufarlig og uden risiko selvom man forsætter idrætsaktiviteten, anbefales fortsat idrætsaktivitet i håb om generne svinder af sig selv. Eventuelt kan forsøges pausering og alternativt styrketræning af mavemusklerne. Hvis generne er langvarige uden tegn til bedring selv i sommer- eller vinterpauserne, kan man, under forudsætning af, at generne svinder efter anlæggelse af lokalbedøvelse, overveje operation, hvor nerven skæres over, (article-1), (article-2).

Genoptræning: Hvis generne stammer fra afklemning af nerven, skal man kunne genoptage idrætsaktiviteten umiddelbart efter operationen.
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Da det kan være vanskeligt at stille en korrekt diagnose hos idrætsfolk med langvarige lyskesmerter (article), bør der suppleres med blandt andet ultralydscanning og overvejelser om røntgen, scintigrafi samt eventuelt MR-scanning. Man bør naturligvis overveje om diagnosen er korrekt og bl.a. overveje følgende: