paracetamol

PARACETALMOL – SIMPLE ANALGETIKA

Indikation: Analgetika (smertestillende tabletter) kan anvendes i begrænset omfang til at reducere smerter ved mindre skader, hvor der ikke er risiko for at forværre skaden ved fortsat idrætsaktivitet (f.eks. blødning under negle, hudafskrabninger o.l.). Alle former for smertestillende kan naturligvis anvendes, hvis sportsaktiviteten ophører. På grund af de beskedne bivirkninger anbefales paracetamol.

Virkningsmekanisme: Paracetamol har både smertestillende (analgetisk) og temperaturnedsættende (antipyretisk) effekt. Virkningsmekanismen er delvis ukendt. 90% optages fra tarmen efter tabletindtagelse og maksimal koncentration i blodet af paracetamol opnås efter ½-1 time efter tabletindtagelse. Varigheden er 4-6 timer. Kun 60% optages efter stikpiller.

Bivirkninger: I modsætning til svage morfinlignende stoffer (opioider) og stoffer, der indeholder acetylsalicylsyre har paracetamol i sædvanlig dosis stort set ingen bivirkninger. Langtidsbehandling med maksimale doser synes dog at øge risikoen for mavesår, specielt hvis behandlingen kombineres med gigtpiller (NSAID) (article).

Kontraindikationer: Smertestillende bør aldrig anvendes til at lade en idrætsudøver forsætte en aktivitet, der medfører risiko for forværring af skaden. Paracetamol og andre smertestillende stoffer med temperaturnedsættende effekt må aldrig anvendes til at nedsætte kropstemperaturen hos idrætsudøvere med temperaturforhøjelse før sports aktivitet. Alvorlige virus infektioner kan invadere hjertemusklen og forårsage hjertemuskelbetændelse. Risikoen for hjertemuskelbetændelse øges ved kraftig fysisk aktivitet under virusinfektioner, og der er i sådanne situationer rapporteret dødsfald hos unge ellers raske idrætsudøvere. Temperaturforhøjelse tyder på infektion, og al sportsaktivitet skal stoppe og temperaturen normaliseres, inden sportsaktiviteten genoptages.

Dosis: 1 gram paracetamol 3-4 gange dagligt.

Konklusion: Paracetamol anbefales ved behov for smertestillende ved tilstande med smerte uden mistanke om “betændelse” (inflammation).