Generelt – voksen

General

om diagnosen. I langt de fleste tilfælde kan der stilles en præcis diagnose ved hjælp af sygehistorien og en klinisk undersøgelse.

om akut behandling. Målet med den akutte behandling er primært at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen så meget som muligt

om medicinsk behandling. Medicinsk behandling er altid kun et supplement til den overordnede behandling af idrætsskader.

om betændelse. Alle skader udløser en akut “betændelse” (inflammation), der er afgørende for ophelingen af skaden.

om kronisk betændelse. Langvarig overbelastning af sener medfører et skadesforløb, der ofte strækker sig over halve år. Derfor er det helt afgørende at reagere hurtigt på symptomerne.

om tape. Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape påklistret uden på huden forsøger, at aflaste skadede strukturer.

om genoptræning. Mange idrætsskader skyldes overbelastning pga. forkert genoptræning.

om komplikationer til muskelbristninger. Forkalkning, arvævsdannelse, blodansamling eller væskedannelse i musklen, akut muskellogesyndrom, kronisk muskellogesyndrom.