Generelt-børn

om børns fysiske udvikling. Kendskab til børns udvikling både fysisk og psykisk er afgørende for korrekt håndtering af idrætsskader og træning. Børn er nemlig ikke små voksne.

om træning af børn og unge. Træningsmetoderne er afhængige af idrætsudøvernes alder, således at koordination og teknisk træning prioriteres højt, mens styrketræning og konditionstræning prioriteres lavt hos børn.

om diagnosen. I langt de fleste tilfælde kan der stilles en præcis diagnose ved hjælp af sygehistorien og en klinisk undersøgelse.

om akut behandling. Målet med den akutte behandling er primært at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen så meget som muligt

om genoptræning af børn og unge. Det er afgørende at al genoptræning sker inden for smertegrænsen.

om medicinsk behandling. Idrætsskader hos børn skal behandles med træningskorrektion og kun sjældent med medicin.

om tape. Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape påklistret uden på huden forsøger, at aflaste skadede strukturer.

om betændelse. Alle skader udløser en akut “betændelse” (inflammation), der er afgørende for ophelingen af skaden.

om komplikationer til muskelbristninger. Forkalkning, arvævsdannelse, blodansamling eller væskedannelse i musklen, akut muskellogesyndrom, kronisk muskellogesyndrom.