Kategoriarkiv: golfalbue hos voksne.

SLIMSÆKSBETÆNDELSE (BURSITIS)

Diagnose: SLIMSÆKSBETÆNDELSE
(BURSITIS)


Anatomi:
Der er rundt omkring albuen talrige slimsække, der tjener det formål at nedsætte trykket på muskler og sener, hvor disse ligger tæt op af knoglen.

Årsag: Ved gentagne belastninger eller ved slag kan slimsækkene blive “betændte” (inflammerede), producere væske, hæve op og blive smertefulde. Selv om tilstanden kaldes slimsæksbetændelse, er der sædvanligvis ikke infektion i slimsækken. En af de hyppigste slimsæksbetændelser omkring albuen er slimsækken, der er beliggende mellem bicepssenen og fæstet på spolebenet (tuberositas radii) (article).

Symptomer: Smerter ved tryk på slimsækken, der af og til (men langt fra altid) kan fornemmes hævet. Forværres ved aktivering af den muskel, der ligger lige over slimsækken.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller manglende fremgang bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre korrekt diagnose og behandling. Diagnosen stilles lettest og hurtigst ved ultralydscanning.

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning. Eventuelt fjernelse af den udløsende årsag, hvis en sådanne kendes. Behandlingen kan suppleres med gigtpiller (NSAID) eller injektion med binyrebarkhormon i slimsækken forudgået af udtømning af denne, hvilket med fordel kan gøre ultralydvejledt.

Genoptræning: Behandlingen er helt afhængig af, hvilken slimsæk, der er “betændt” (inflammeret), men sædvanligvis kan idrætsaktiviteten genoptages forsigtigt, når smerterne er svundet, specielt hvis det har været muligt at fjerne den udløsende årsag.
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer. I sjældne tilfælde kan slimsækkene blive inficeret med bakterier. Dette er en alvorlig tilstand, hvor slimsækken bliver rød, varm og tiltagende hævet og øm. Denne tilstand kræver umiddelbart lægeundersøgelse og behandling. Hvis ikke der er fremgang på aflastning, medicinsk behandling gigtpiller (NSAID) og ultralydvejledt injektion af binyrebarkhormon kan man forsøge operativt at fjerne slimsækken.