Kategoriarkiv: Hofte

Væskeansamling i leddet

Diagnose: VÆSKEANSAMLING I LEDDET
(SYNOVITIS/COXITIS)


Anatomi:
Hofteleddet består af hofteskålen (acetabulum) og lårbenshovedet (caput femoris). Ledfladerne er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der nedsætter belastningen på ledfladerne.

Årsag: Mange mindre gentagne belastninger eller én voldsom belastning kan medføre en “betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovitis), væskedannelse, hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerter i hofteleddet. Tilstanden ses relativt hyppigt hos børn (Tegning).

Symptomer: Smerter i leddet ved bevægelse med belastning. Ofte vil der være bevægelsesindskrænkning ved rotation i hofteleddet.

Undersøgelse: Det vil ofte være nødvendigt at supplere den almindelig kliniske lægeundersøgelse med ultralydscanning (Ultralydbillede), hvor væsken i hofteleddet let ses.

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning fra smerteudløsende aktiviteter, indtil hævelsen i leddet er svundet. Herefter kan en genoptræning inden for smertegrænsen påbegyndes. Ved manglende fremgang på aflastning kan behandlingen suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller ved udtømning af ledvæsken, hvilket bør foregå ultralydvejledt.

Genoptræning af børn og unge: Når smerterne aftager, kan gang og siden løb forsigtig genoptages inden for smertegrænsen i henhold til Generelt om genoptræning af børn.

Komplikationer: Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt, (article). Specielt skal man overveje bakteriel infektion i leddet (pyarthron), hvilket afgøres ved ultralydvejledt udtømning af ledvæsken, børnehoftesygdommene (epifysiolysis capitis femoris (article); og Calvé-Legg-Perthes sygdom (article)).