Kategoriarkiv: Knæ

Sinding-Larsen


 

Diagnose: BETÆNDELSE I KNÆSKALSSENEFÆSTET PÅ KNÆSKALLEN (SINDING-LARSEN)


Anatomi:
Den store forreste lårmuskel (musculus quadriceps femoris) består af fire muskler (m vastus lateralis, m vastus medialis, m vastus intermedius og m rectus femoris). Musklerne fæster alle på øverste kant af knæskallen. Knæskalssenen (ligamentum patellae) forbinder den nedre kant af knæskallen med øverste, forreste del af skinnebenet (tuberositas tibiae). Funktionen af knæskalssenen er derfor at overføre den kraft, den store forreste lårmuskel præsterer, når knæet strækkes.

 

  1. M. rectus femoris
  2. M. vastus medialis
  3. Retinaculum patellae mediale
  4. Retinaculum patellae mediale
  5. Tuberositas tibiae
  6. Lig. Patellae
  7. Retinaculum patellae laterale
  8. M. vastus lateralis

KNÆ FORFRA

Årsag: Gentagne ensformige belastninger af knæskalssenen (spring, spark) medfører mikroskopiske småbristninger ved knæskalssenefæstet på nedre kant af knæskallen. Da belastningen ofte forsætter på trods af ømheden, der i starten svinder efter opvarmning, opstår der efterhånden en kronisk “betændelse” (inflammation) i senen. I nogle tilfælde opstår symptomerne ved senefæstet på øvre kant af knæskallen. (Foto)

Symptomer: I starten fremkalder spring og lignende ømhed ved nedre kant af knæskallen. Disse smerter svinder de første uger/måneder efter opvarmning. Hvis idrætsaktiviteten forsættes, tiltager smerterne, så idrætsaktivitet til sidst er umulig.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Hvis der er tvivl om diagnosen, kan denne sikres ved en ultralydscanning, som vil kunne påvise opflosning (fragmentering) af knoglen ved spidsen af knæskallen (aseptisk knoglenekrose),(article).

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning fra de smerteudløsende aktiviteter (spring, spark) hurtigst muligt efter symptomdebut. Hvis behandlingen indsættes hurtigt, kan skaden i nogle tilfælde ophele på få uger. Hvis smerten har været til stede i flere måneder, må man ofte påregne et genoptræningsforløb over flere måneder. Der lægges vægt på udspænding af forreste lårmuskel. Is-behandlingen kan gentages hver gang, der i genoptræningsforløbet fremkaldes ømhed ved spidsen af knæskallen.

Genoptræning af børn og unge: INSTRUKTION

Bandage: Enkelte synes anlæggelse af tape eller anden bandage rundt om skinnebenet lige under knæskallen kan lindre på generne (tape-beskrivelse).

Komplikationer: Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er rigtig, eller om der er tilstødt komplikationer. Specielt bør man overveje:

Specielt: Da der er risiko for, skaden giver varige mén, bør skaden anmeldes til dit forsikringsselskab.