Kategoriarkiv: 2_lyskebrok

anden slimsæksbetændelse

SLIMSÆKSBETÆNDELSE

Diagnose: SLIMSÆKSBETÆNDELSE
(BURSITIS)


Anatomi:
Der er rundt om hofteleddet talrige slimsække, der tjener det formål, at nedsætte trykket på muskler, sener og ledbånd, hvor disse ligger tæt op af knoglefremspring.

Årsag: Ved gentagne belastninger eller ved slag kan slimsækken producere øget væske, hæve op og blive “betændt” (inflammeret) og smertefulde. Selv om tilstanden kaldes slimsæksbetændelse, er der sædvanligvis ikke infektion i slimsækken.

Symptomer: Smerter ved tryk på slimsækken, der af og til (men langt fra altid) kan fornemmes hævet. Smerterne forværres ved aktivering af den muskel, der ligger tættest på slimsækken.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I meget lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller manglende fremgang bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre diagnosen og påbegyndelse af eventuel behandling. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, stilles denne lettest og hurtigst ved ultralydscanning (der tillader samtidig behandling).

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning. Eventuelt fjernelse af den udløsende årsag, hvis man kender denne. Behandlingen kan suppleres med gigtpiller (NSAID) eller injektion med binyrebarkhormon i slimsækken forudgået af udtømning af denne, hvilket med fordel kan gøres ultralydvejledt.

Genoptræning: Behandlingen er helt afhængig af, hvilken slimsæk, der er “betændt” (inflammeret), men sædvanligvis kan idrætsaktiviteten genoptages forsigtigt, når smerterne er svundet, specielt hvis man har været i stand til at påvise og fjerne den udløsende årsag. 
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer:

Specielt: Stødabsorberende sko eller indlæg vil nedsætte belastningen.