Kategoriarkiv: Arm, over

Blødning i muskel på overarm

MUSKELBLØDNING PÅ OVERARM

Diagnose: MUSKELBLØDNING PÅ OVERARM
(HAEMATOMA MUSCULI)


Anatomi:
Musklerne bagpå overarmen (brachium) omfatter den 3-hoved armstrækker (M triceps brachii). Musklens strækker primært albueled (og skulderled). Musklerne forpå overarmen omfatter 3 muskler. De to af musklerne har til funktion bl.a. at bøje i albueleddet (M biceps brachii, M brachialis), mens den 3. muskel (M coracobrachialis) har til funktion at føre armen ind mod kroppen (adduktion).

 

 1. M. biceps brachii
 2. M. triceps brachii
 3. Epicondylus medialis
 4. Aponeurosis m. bicipitis brachii
 5. M. brachioradialis
 6. M. brachialis
 7. M. coracobrachialis
 8. Tuberculum majus
 9. M. deltoideus
 10. Acromion
 11. Processus coracoideus
 12. Clavicula (Nøgleben, Kraveben)

SKULDERENS OG OVERARMENS MUSKLER FORFRA

 

 1. Clavicula (Nøgleben, Kraveben)
 2. Bursa subcutanea acromialis
 3. M. deltoideus
 4. M. triceps brachii (caput laterale)
 5. M. brachioradialis
 6. Epicondylus lateralis
 7. Olecranon (Albuespidsen)
 8. Epicondylus medialis
 9. M. triceps brachii (caput mediale)
 10. M. triceps brachii (caput longum)

SKULDERENS OG OVERARMENS MUSKLER BAGFRA

Årsag: Hvis en muskel udsættes for slag trykkes den kødede og blodkarrige del af musklen mod knoglerne, hvorved der opstår en kvæstelse og bristning af muskelfibrene og blodkarrerne. Bristningen opstår sædvanligvis dybt i musklen. I andre tilfælde kan blødningen opstå efter en større eller mindre bristning af muskel forpå overarmen eller bristning af muskel bagpå overarmen. Blødningen kan enten bryde gennem muskelhinderne og fordele sig over et stort område eller samle sig inde i musklen.

Symptomer: Smerter og hævelse i musklen. I nogle tilfælde kan der føles en hård, øm ansamling (samlet blødning i musklen). I andre tilfælde opstår der efter nogle dage blålig misfarvning af underhuden (blødningen er brudt gennem muskelhinden og spredt sig ud i underhuden). Smerterne forværres ved aktivering og udspænding af musklen.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde med kun minimal ømhed og ingen gener ved almindelig gang kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Sværhedsgraden af ømheden er dog ikke altid et mål for skadens omfang. Ved mere udtalt ømhed eller smerter eller ved besvær med at bruge armen kræves lægeundersøgelse med henblik på at sikre korrekt diagnose og behandling. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen, kan der udføres en ultralydscanning, der er mest velegnet til at sikre diagnosen, (Ultralydbillede). Jo større blødningens vurderet ved ultralydscanning er, jo længere tid varer ophelingen.

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning og genoptræning som ved bristning af muskel forpå overarmen eller bristning af muskel bagpå overarmen afhængig af, om muskelblødningen sidder for- eller bagpå overarmen. Ved store samlede blødninger kan man ultralydvejledt udtømme blodansamlingen. Nogle anbefaler behandling med gigtpiller (NSAID) og tilråder forsigtighed med massage for at nedsætte risikoen for forkalkninger i musklen (myositis ossificans) .

Genoptræning: Genoptræning følger principperne ved muskelbristninger. Se derfor “bristning af muskel forpå overarmen” eller “bristning af muskel bagpå overarmen” afhængig af, om muskelblødningen sidder for- eller bagpå overarmen.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægeundersøge (på ny) og overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer til muskelblødningen.