Kategoriarkiv: Skulder

Nerveafklemning bag på skulderbladet

NERVEAFKLEMNING BAG PÅ SKULDERBLADET

Diagnose: NERVEAFKLEMNING BAG PÅ SKULDERBLADET
(ENTRAPMENT NERVUS SUPRASCAPULARIS)


Anatomi:
Bag på overkanten af skulderbladet i en lille kanal (incisura scapulae), der er lukket med et ledbånd (ligamentum transversum) løber en nerve (N suprascapularis), der sender nervetråde til dele af skulderledskapslen og øvre og nedre skulderbladsmuskel (M supraspinatus og M infraspinatus).

 

  1. Acromion
  2. Cavitas glenoidalis
  3. Fossa supraspinata
  4. Spina scapulae
  5. Incisura scapulae
  6. Processus coracoideus

HØJRE SKULDERBLAD, BAGFRA

Årsag: Ved gentagne belastninger med bevægelse i skulderleddet kan der ske en afklemning af nerven, (article). Afklemningen af nerven kan også ske efter slag.

Symptomer: Sædvanligvis fornemmes en brændende eller skærende smerte i skulderen. Der kan være svaghedsfornemmelse af skulderen. Ved langvarige symptomer kommer der muskelsvind af skulderbladsmusklerne (M supraspinatus og M infraspinatus).

Undersøgelse: Ukarakteristiske skuldersymptomer, der ikke bedre på aflastning bør undersøges af læge. Hvis fundene fra lægeundersøgelsen giver mistanke om nerveafklemning, stilles diagnosen ved undersøgelse af nerveledningshastigheden (EMG).

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning fra den smerteudløsende aktivitet, udspænding og genoptræning af musklerne omkring skulderen. Ved manglende fremgang på aflastningen og genoptræningen kan man forsøge operativ behandling (article), (article).

Aflastningen er det primære, og det er specielt vigtigt, at genoptræningen ikke medfører det mindste ubehag. Styrketræningen bør først genoptages, når der er opnået smertefrihed.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer. Blandt andet bør overvejes: