Kategoriarkiv: Knæ

Muskelbristninger omkring knæet

MUSKELBRISTNINGER I KNÆHASEN

Diagnose: MUSKELBRISTNINGER I KNÆHASEN
(RUPTURA MUSCULI)


Anatomi:
De fleste muskelsener fra låret til skinnebenet passerer knæleddet bagpå knæet. De fleste overbelastningssymptomer kommer derfor fra musklerne i knæhasen.

 

  1. M. biceps femoris (caput longum)
  2. M. semitendinosus
  3. Caput breve m. bicipitis femoris
  4. M. plantaris
  5. Tendo m. bicipitis femoris
  6. M. gastrocnemius
  7. M. sartorius
  8. M. gracilis
  9. M. semimembranosus

KNÆ BAGFRA

Årsag: Muskelbristninger opstår ved pludselige, kraftige belastninger. Herved opstår der en total eller delvis bristning i musklen eller muskelsenefæstet. Mange muskelbristninger er forudgået af ømhed af musklen eller muskelsenen. Specielt hyppigt ses bristninger i baglårsmuskelfæstet (tendo m bicipitis femoris) på lægbenshovedet (caput fibulae) og lægmuskelfæsterne i knæhasen. Langt de fleste bristninger er delvise bristninger.

Symptomer: Smerter ved tryk langs muskelsenen med forværring ved udspænding og aktivering (bøjning af knæet). I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (“muskelforstrækning”, “truende fiber”). I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerter i musklen (“delvis muskelbristning”, “fibersprængning”) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter det er umuligt at bruge musklen (“total muskelbristning”). Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske: Smerter ved tryk, udspænding og aktivering mod modstand (bøjning i knæet). Ved totale bristninger kan der ofte både ses og føles en defekt og en hævelse (den sammentrukne muskelbug og blødningen) i musklen.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Svære tilfælde eller tilfælde, der ikke bedres på behandlingen bør vurderes af læge for at få stillet en præcis diagnose. Sædvanligvis stilles diagnosen alene ved almindelig lægeundersøgelse. Ved voldsomme bristninger er ultralydscanning (og MR-scanning) ofte nødvendige for at vurdere omfanget af bristningen og blødningen.(Ultralydbillede)

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning, udspænding og stigende belastning inden for smertegrænsen. Muskelbristninger behandles sædvanligt med genoptræning. Kun i sjældne tilfælde ved totale bristninger kan operation komme på tale.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig Specielt bør man overveje