Betændelse af mavemuskelfæstet på skambenet

BETÆNDELSE VED MAVEMUSKELFÆSTET PÅ SKAMBENET


 

Diagnose: BETÆNDELSE VED MAVEMUSKELFÆSTET PÅ SKAMBENET
(TENDINITIS M RECTUS ABDOMINIS)


Anatomi:
Bækkenet består af 2 halvdele, der samles bagtil ved korsbenet og fortil ved skambensleddet (symfysen). Mavemusklen (M rectus abdominis) hæfter på skambenet og er med til at bøje i ryggen (så hovedet føres mod knæene). Lårets indadførende muskler (bl.a. M adduktor longus) fæster i lysken lige under skambenet.

 

  1. Intersectio tendinea
  2. Linea alba
  3. M. transversus abdominis
  4. M. rectus abdominis
  5. Vagina m. recti abdominis (lamina anterior) (overskåren)
  6. Spina iliaca anterior superior
  7. Lig. inguinale

MAVEMUSKLER

Årsag: Senebetændelse (tendinitis) opstår ved gentagne ensformige (over)belastninger. Herved opstår der mikroskopiske bristninger i senen og specielt ved senefæstet på skambenet, hvilket medfører en “betændelse” (inflammation). Senebetændelsen er en advarsel om, at træningen er for belastende for det aktuelle muskelfæste, og hvis ikke belastningen reduceres, kan der opstå en bristning (“fiber”), med et betydeligt længere genoptræningsforløb til følge. I nogle tilfælde kan betændelsen sprede sig til skambensleddet (symfysen).

Symptomer: Smerter omkring mavemuskelfæstet på skambenet med forværring ved tryk, udspænding og aktivering af mavemusklerne (mavebøjninger, sit-up).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Svære tilfælde eller tilfælde, der ikke bedres på behandlingen, bør vurderes af læge for at få stillet en præcis diagnose. Diagnosen stilles sædvanligvis ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der ved undersøgelsen er smerter ved tryk på muskelsenefæstet i lysken og forværring samme sted ved udspænding og aktivering (mavebøjning), er der næppe tvivl om diagnosen, selvom diagnostikken af lyskesmerter kan være særdeles vanskeligt, (article). Hvis der alligevel er tvivl om diagnosen, kan der udføres ultralydscanning, der er velegnet til vurdering af muskelfæsterne.

Behandling: Behandlingen består sædvanligvis af aflastning og forsigtig genoptræning. Ved manglende fremgang på genoptræningen kan medicinsk behandling overvejes i form af gigtpiller (NSAID) eller injektion af binyrebarkhormon langs den betændte del af muskelfæstet på skambenet. Operation er sjældent nødvendigt (og resultaterne ikke overbevisende).

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig. Det vil ofte være nødvendigt at henvise til billeddiagnostiske undersøgelser, primært ultralydscanning og røntgen (eller MR-scanning).  Specielt skal man overveje:

Specielt: Stødabsorberende sko eller indlæg vil nedsætte belastningen i muskelfæsterne. Ved manglende fremgang eller tilbagefald efter vellykket genoptræning kan man overveje at få gennemført en løbestilsanalyse, for at vurdere, om korrektion af løbestilen er indiceret.