Forside

Et elektronisk opslagsværk
for sportsskader

 

IDRÆTSMEDICNSKE BEHANDLERE KAN FÅ
adgang til en hurtig, ajourført oversigt over en specifik skade med:

Undersøgelser

  • Differentialdiagnoser
  • Behandling
  • Genoptræningsøvelser
  • Resumeer af idrætsmedicinsk faglitteratur.

IDRÆTSUDØVEREN KAN FÅ

  • Råd om forebyggelse af skader
  • Mulighed for at vurdere, hvornår lægehjælp er nødvendig
  • Råd om akut behandling
  • Råd om generelle genoptræningsprincipper
  • Mulighed for at se et specifikt genoptræningsprogram
  • Information om komplikationer til en aktuel skade.

Det er håbet, at idrætsudøveren ved at bruge SportNetDoc vil blive i stand til at genoptage idrætsaktiviteten hurtigere, og opnå en jævnt stigende træningskurve med færre komplikationer og tilbagefald.

Bryder man genoptræningsprincipperne (forcerer genoptræningen og overhører advarselssignalerne), får man i stedet det klassiske ”savtakkede” genoptræningsforløb:

SportNetDoc vil løbende blive opdateret i takt med den idrætsmedicinske udvikling, og alle træningsøvelser er sammensat med mulighed for at gennemføre disse i hjemmet uden investering i dyrt træningsudstyr.

Ulrich Fredberg, professor i idrætsmedicin og ultralyddiagnostik.
Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg og Stadionklinikken, Aarhus Stadion.