Ryg

Børn > 10 år eller med rygsmerter i > 2-3 uger bør undersøges af læge for at udelukke specifikke ryglidelser, fx rygskævhed (skoliose), Morbus Scheuermann og brud på hvirvelbuen (arkolyse).

Skadetyper