Bristning af muskler forpå overarmen

BRISTNING AF MUSKEL FORPÅ OVERARMEN

Diagnose: BRISTNING AF MUSKEL FORPÅ OVERARMEN
(RUPTURA M BICEPS BRACHII)


Anatomi:
Musklerne forpå overarmen (brachium) omfatter 3 muskler. De to af musklerne bøjer albueleddet (M biceps brachii, M brachialis), mens den 3. muskel (M coracobrachialis) fører armen ind mod kroppen (adduktion). Biceps musklen roterer også hånden (suppination).

 

 1. M. biceps brachii
 2. M. triceps brachii
 3. Epicondylus medialis
 4. Aponeurosis m. bicipitis brachii
 5. M. brachioradialis
 6. M. brachialis
 7. M. coracobrachialis
 8. Tuberculum majus
 9. M. deltoideus
 10. Acromion
 11. Processus coracoideus
 12. Clavicula (Nøgleben, Kraveben)

SKULDERENS OG OVERARMENS MUSKLER FORFRA

 

 1. Scapula (Skulderblad)
 2. M. brachialis
 3. Epicondylus medialis
 4. Ulna
 5. Radius
 6. Tendo bicipitio brachii (overskåret)
 7. Epicondylus lateralis
 8. M. coracobrachialis
 9. Caput breve (m. bicipitis brachi) (overskåret)
 10. Caput humeri
 11. Processus coracoideus

DYBE MUSKLER PÅ OVERARMEN FORFRA

Årsag: Når en muskel pludselig udsættes for en belastning, der overstiger muskelstyrken, sker der en bristning. Langt de fleste bristninger er delvise muskelbristninger. Bristninger sker oftest, hvis musklen trækker sig sammen samtidig med den bliver udspændt (eccentrisk kontraktion). Totale bristninger ses hyppigst hos ældre og er da lokaliseret til bicepssenes lange hoved ved skulderleddet (caput longum biceps brachii) eller ved senefæstet i albuen (aponeurosis musculi bicipitis brachii).

Symptomer: I lette tilfælde mærkes en lokal ømhed efter belastningen (“muskelforstrækning”, “truende fiber”). I sværere tilfælde mærkes en pludselig jagende smerte i musklen (“delvis muskelbristning”, “fibersprængning”) og i værste fald mærkes et voldsom smæld, hvorefter bøjning i albuen mod modstand er svært nedsat (“total muskelbristning”). Ved muskelskader er følgende tre symptomer karakteristiske: Smerter ved tryk, udspænding (strække i albuen) og aktivering mod modstand (bøje i albuen). Hos mange ældre har bristningen ikke givet symptomer.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller besvær med at bruge armen (bøje albuen og roterer hånden (suppination)) bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre korrekt diagnose og behandling. Det kan være nødvendigt at supplere den almindelige kliniske lægeundersøgelse med ultralydscanning, (article 1) eller MR-scanning,
(article 2)
.

Behandling: De fleste delvise bristninger behandles med aflastning og genoptræning. Kun i tilfælde med totale eller næsten total bristning hos specielt unge tilrådes operation, (article 1), (article 2), (article 3).

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man lade sig lægeundersøge (på ny) og overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer. Bristninger af det lange bicepshoved kan være med andre skader i skulderen, f.eks betændelse af biceps musklen, komplikationer til muskelblødning.