Bruskbeskadigelse på knæskallen

 

Diagnose: BRUSKBESKADIGELSE BAGPÅ KNÆSKALLEN
(CHONDROMALLACIA PATELLAE)


Anatomi:
Knoglerne i knæleddet omfatter lårknoglen (femur), skinnebensknoglen (tibia) og knæskallen (patella). Ledfladerne på lårben, skinneben og knæskal er beklædt med en få mm tyk bruskbelægning, der tjener til at nedsætte belastningen på ledfladerne.

 

  1. Patella (Knæskal)
  2. Tibiae (Skinneben)
  3. Meniscus lateralis (Udvendige menisk)
  4. Femur (Lårben)

KNÆLED

Årsag: Ved gentagne belastninger kan primært brusken og siden knoglen under brusken beskadiges (slidgigt). Slidgigtforandringer på bagsiden af knæskallen opstår hyppigt efter fald på knæet (f.eks. stregspillere i håndbold) og ved mange mindre overbelastninger. I mange tilfælde er årsagen dog ukendt. Svaghed af lårmuskel og øget udaddrejning af foden (pronation) har været mistænkt for medvirkende årsag til generne. Hyppigheden af chondromallaci er aftagende, for formentlig fordi man er blevet bedre til at stille andre diagnoser (article).

Symptomer: Smerter i leddet ved bevægelse med belastning specielt med bøjet knæ som f.eks. trappegang. Stivhedsfornemmelse i knæet efter længere tid i siddende stilling. Af og til kan der være hævelse i leddet (synovitis).

Undersøgelse: Ofte er almindelig lægeundersøgelse tilstrækkelig. Det er karakteristisk, at smerter udløses, når knæskallen presses mod lårbenet, hvorved der samtidig fremkommer en ru, skurrende fornemmelse. Hvis der er tvivl om diagnosen kan lægeundersøgelsen suppleres med røntgenundersøgelse med specialoptagelse, MR-scanning (article) eller artroskopi.

Behandling: Behandlingen omfatter aflastning fra de smerteudløsende aktiviteter indtil generne er aftagende. Herefter kan en genoptræning påbegyndes, der primært har til mål at styrke lårmusklerne. Der findes ingen behandling, der kan genskabe den ødelagte brusk bagpå knæskallen. Behandlingen af chondromallaci hos børn er ikke-operativ, da lidelsen specielt hos børn har en god prognose (article). Der er forsøgt forskellige operative behandlinger med utilfredsstillende resultater (article).

Genoptræning af børn og unge: INSTRUKTION

Bandage: Ved bruskbeskadigelse på bagsiden af knæskallen har nogle fornemmet bedring af generne ved anvendelse af knæbandage, der kan holde knæskallen lidt til siden. Man kan også anvende knæskalsstabiliserende tape, (tape-beskrivelse).

Komplikationer: Ved manglende fremgang må man overveje om diagnosen er korrekt. Det vil ofte kræve supplerende undersøgelser (røntgen, ultralydscanning, MR-scanning eller artroskopi). Specielt skal man overveje: