Ledskred i leddet mellem skulderblad og nøgleben

LEDSKRED I LEDDET MELLEM SKULDERBLAD OG NØGLEBEN

 

Diagnose: LEDSKRED I LEDDET MELLEM SKULDERBLAD OG NØGLEBEN
(LUXATIO ARTICULI ACROMIOCLAVICULARE)


Anatomi:
Nøglebenet danner led med brystbenet samt skulderbladets øvre knoglefremspring (acromion). Leddet mellem nøgleben og acromion (AC-leddet) er forstærket med flere ledbånd.

 

 1. Clavicula
  (Nøgleben, Kraveben)
 2. Lig. transversum scapulae
 3. Scapula
  (Skulderblad)
 4. Acromion
 5. Ligamentum acromioclaviculare
 6. Ligamentum coraco-acromiale
 7. Lig. Trapezoideum
  (Lig. coracoclaviculare)
 8. Lig. conoideum
  (Lig. coracoclaviculare)

LEDDET MELLEM SKULDERBLAD OG NØGLEBEN

Årsag: Ledbåndene mellem skulderbladets øvre knoglefremspring (acromion) og nøglebenet kan blive beskadiget, hvis de bliver udsat for en voldsom belastning, som f.eks. fald på strakt arm. I lette tilfælde sker der en forstuvning med forstrækning af ledbåndene, (distorsio). I svære tilfælde sker der et delvist ledskred (subluxatio) med bristning af nogle af ledbåndene, der holder nøglebenet på plads. Nøglebenet kan da bevæges lidt i forhold til acromion. I de sværeste tilfælde sker der et totalt ledskred med bristning af alle ledbånd, således nøglebenet ikke længere har kontakt med acromion (luxatio).

Symptomer: Smerter ved yderste del af nøglebenet samt ved bevægelse i skulderleddet. Ved total ledskred er nøglebenet så løst, at det kan prominere under huden.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: Ved totale ledskred stilles diagnosen let ved almindelig klinisk undersøgelse. Ved delvise ledskred (subluxatio) kan lægen eventuelt lægge en lokalbedøvelse i leddet mellem skulderbladets øvre knoglefremspring (acromion) og nøglebenet. Hvis idrætsudøveren bliver smertefri i perioden lokalbedøvelsen varer, er det sikkert, at smerterne stammer fra AC-leddet (diagnostisk blokade). Graden af løshed af leddet kan vurderes ved ultralydscanning (eller røntgen), samtidig med leddet belastet, (Ultralydbillede).

Behandling: De fleste vil tilråde behandling med kortvarig aflastning og herefter styrketræning af skuldermusklerne inden for smertegrænsen.
Nogle tilråder operation, men resultaterne er ikke overbevisende,
(article-1), (article-2). Det er ikke ualmindeligt, at idrætsfolk med stor belastning af armen over hovedhøjde (kastere, vægtløftere, ketsjerspil) vil have langvarige gener, der kan strække sig over mange måneder.

Komplikationer: Efter (delvis)ledskred i leddet mellem skulderbladets øvre knoglefremspring (acromion) og nøglebenet opstår der hyppigt slidgigtforandringer i leddet.
Disse kan forsøges behandlet med gigtpiller (NSAID) eller injektion med binyrebarkhormon. Ved utilstrækkelig effekt og betydelige vedvarende gener kan man operativt fjerne yderste del af nøglebenet.