Slimsæksbetændelse ved siddeknoglen

SLIMSÆKSBETÆNDELSE VED SIDDEKNOGLEN

Diagnose: SLIMSÆKSBETÆNDELSE VED SIDDEKNOGLEN
(BURSITTIS ISCHIADICA)


Anatomi:
De store baglårsmuskler (hasemuskler) har fælles muskelsenefæste på siddeknoglen (tuber ischiadicum). Under senefæstet ligger en slimsæk, der nedsætter belastningen på senen, når denne glider mod knoglen. Baglårsmusklerne bøjer knæet og strækker hoften.

  1. Bursa trochanterica m. glutei maximi
  2. M. gluteus maximus
  3. M. biceps femoris (caput longum)
  4. M. semitendinosus
  5. M. semimembranosus
  6. M. adductor magnus
  7. M. gracilis
  8. M. quadratus femoris
  9. Bursa ischiadica m. glutei maximi

(Foto)

Højre sædemuskler bagfra

Årsag: Ved gentagne belastninger eller ved slag kan slimsækken blive “betændt” (inflammeret), producere øget væske, hæve op og blive smertefuld. Selv om tilstanden kaldes slimsæksbetændelse, er der sædvanligvis ikke infektion i slimsækken.

Symptomer: Smerter ved tryk (siddende stilling) på slimsækken, der af og til (men langt fra altid) kan fornemmes hævet. Smerterne forværres ofte ved udspænding og aktivering af baglårsmusklerne (bøjning i knæet mod modstand) (article).

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I lette tilfælde med kun minimal ømhed kræves ikke nødvendigvis lægeundersøgelse. Ved mere udtalte smerter eller manglende fremgang bør der gennemføres lægeundersøgelse for at sikre diagnosen og eventuel påbegyndelse af behandling. Diagnosen kan sædvanligvis stilles ved almindelig lægeundersøgelse. Hvis der er tvivl om diagnosen kan der udføres en ultralydscanning (der tillader samtidig behandling) for at sikre diagnosen

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning. Ved manglende fremgang kan behandlingen suppleres med gigtpiller (NSAID) eller injektion med binyrebarkhormon i slimsækken forudgået af udtømning af denne, hvilket med fordel kan gøres ultralydvejledt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer. Specielt bør følgende overvejes: