Generelt om akut behandling

Akut behandling – POLICE (tidligere RICE, RICEM, PRICE)

Den akutte behandling starter så hurtigt som muligt efter skaden. Målet med den akutte behandling er primært at forhindre yderligere skade og nedsætte blødningen så meget som muligt. En effektiv akut-behandling vil kunne reducere blødningen, arvævsdannelsen, antallet af komplikationer og genoptræningsperioden. Behandlingen følger det såkaldte “POLICE“-princip:

P: Protection (beskyttelse)

I de første par dage efter en skade er det nødvendigt at aflaste det skadede væv (fx led, muskel, ledbånd). For lang tids aflastning (immobilisering) har en negativ effekt på heling af ligamenter, sene, muskler og ledbånd og påvirker også det omkringliggende væv negativt. Immobilisering medfører stivhed i leddene, degenerative forandringer i brusken, afkalkning af knogler (osteopeni), muskelsvind (atrofi) mv.

OL: Optimal Loading (belastning)

Samtidig med skaden aflastes, bør muskelspændinger og aktive bevægelser startes efter 1-2 dages aflastning. Langsomt stigende bevægelse og belastning af skaden medvirker til at fremme optimal heling, forhindre tab af bevægelighed, muskelatrofi af skaden og svækkelse af andet væv i kroppen. Bevægeøvelser er med til at transportere den ophobede væske væk fra området, ligesom bevægelse kan have en smertelindrende effekt. Det anbefales at alt andet ikke-skadet væv trænes uændret (kondition, styrke, teknik mm).

I: Ice (is)

Så hurtigt som muligt lægges is på skaden. Kulden får blodkarrerne til at trække sig sammen, hvorved blødningen stopper. Kuldespray er stort set uden effekt. Isen må ikke komme i direkte kontakt med huden, der skal være dækket af f.eks. et enkelt lag elastikbind. Is-behandlingen gives fx 20 minutter i hver time de første min. 3 timer. Så vidt det er muligt endvidere:

C: Compression (kompression)

Der anlægges en komprimerende forbinding, der ikke må være så stram, at det forhindre blodgennemstrømning. Den komprimerende forbinding fjernes om natten, men genanlægges næste morgen så længe, der er hævelse. Effekten af kompressionen kan øges, hvis der
over blødningen lægges f.eks. et ca. én cm tyk, tilklippet filtstykke eller lignende under denelastiske forbinding.

E: Elevation

Det skadede område holdes så højt som muligt og helst over hjertehøjde. Når blødningen kommer over hjerteniveau standser blødningen. Elevationen gennemføres så meget som muligt, så længe der er hævelse. Tidlig kompression i kombination med bevægelighedsøvelser har vist sig at have en effekt i form af hurtigere tilbagevenden til idræt.