Generelt om betændelse

Når et væv udsættes for en irritation (overbelastning, tryk, slag) opstår der en skade. Alle skader udløser en akut “betændelse” (inflammation), der er afgørende for kroppen reparation og forstærkning af det skadede væv. 

Selvom der inflammation på dansk benævnes “betændelse”, har det således intet med infektion at gøre, og penicillin har naturligvis ingen virkning herpå.

De celler og kemiske substanser, der indgår i den inflammatoriske proces, medfører bl.a. udvidelse af blodkarrene (kardilatation), væskeophobning samt nydannelse af blodkar og bindevæv.
Disse reaktioner kan give anledning til symptomer, der tolkes som et signal om, at en ugunstig inflammation er indtrådt. De klassiske symptomer på inflammation er rødme (rubor), varme (calor), smerte (dolor), hævelse (tumor) og funktionsnedsættelse (functiolaesa), forårsaget af hyperæmi (forøget blodtilstrømning), vævsskade med frigørelse af forskellige kemiske stoffer, ødem (væske i vævet) samt smerter. Udover disse klassiske symptomer er stivhed også et karakteristisk tegn på inflammation, hvilket ofte opleves som morgenstivhed og igangsætningsbesvær.

Hvis irritationen (overbelastningen) forsætter, kan den akutte betændelse omdannes til en kronisk betændelse, hvilket er en alvorlig komplikation. Den kroniske inflammation virker nedbrydende på vævet (medfører svækkelse af sener, ledbrusk mm) og medfører smerter, der nødvendiggør træningspauser (med yderligere svækkelse af muskler, sener, ledbånd og knogler) til følge. Det er derfor en væsentlig skadesmekanisme at overbelaste ikke fuldt restitueret væv.

Kronisk inflammation er ofte vanskelig at behandle, kræver langvarige pauser og kan i værste fald medføre så alvorlige skader, der umuliggør tilbagevenden til idræt (“sportsinvaliditet”).

Det er derfor afgørende for den fortsatte idrætsaktivitet, at man forebygger opståelsen af kronisk inflammation primært ved at reagere på de kropssignaler, der fortæller at “noget er galt” (ømhed og smerter). Samtidig skal man fjerne belastningen ved at omlægger træningen, og søge idrætsmedicinsk råd og vejledning. Herefter startes en korrekt genoptræning og behandling hurtigst muligt. Mens der er betydelig dokumentation for, at det kan være fordelagtigt at fjerne kronisk inflammation ved medicinsk behandling, er det tvivlsom, om fordele overstiger ulemperne ved at reducere den akutte inflammation.