Generelt om medicinsk behandling – NSAID (gigtmedicin)

Indikation
NSAID omfatter en stor gruppe af stoffer, der alle har smertestillende, febernedsættende og antiinflammatorisk virkning. Virkningen indtræder hurtigt, men er først maksimal efter nogle dages behandling. Undersøgelser har ikke kunne dokumentere, at behandling med NSAID har nogen effekt på opheling af skader i muskler, sener eller ligamenter.

NSAID har således kun en yderst begrænset plads i behandlingen af idrætsskader. Som med al smertestillende er der en risiko for, at idrætsudøveren accelererer genoptræningen for hurtigt, når smerterne reduceres, hvorved risikoen for tilbagefald og forværring øges.

Bivirkninger
Bivirkninger fra mave-tarm (sure opstød, halsbrand og mavesår) er hyppige efter NSAID-behandling. Mavesårsblødninger kan være dødelige. Der er øget risikoen for blodpropper ved langtidsbehandlingen. Overfølsomhedschok, nyreskader, knoglemarvsskader er beskrevet, men er sjældne. Der ses kun beskedne bivirkninger efter lokalbehandling (gel) med NSAID . 

I relation til idrætsmedicin er det tankevækkende, at der er en dokumenteret overdødelighed ved behandling med NSAID.

Kontraindikationer
Hos raske idrætsudøvere er allergi stort set eneste kontraindikation for NSAID behandling. Hos syge med mavesår, forhøjet blodtryk, lever- hjerte- og nyresygdom tilrådes forsigtighed med NSAID-behandling. Længere varende behandling frarådes af Sundhedsstyrelsen.

Administration
Tabletbehandling anbefales. Enkelte placebo kontrollerede studier tyder på, at lokal NSAID som gel er sikkert bedre end placebo ved akutte skader, skønt blodkoncentration efter lokalbehandling kun udgør mindre end 10% af niveauet efter tabletbehandling. Der er ingen videnskabelig begrundelse for at anvende indsprøjtninger. Der findes ingen videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer det ideelle tidspunkt for start og varighed af NSAID-behandlingen. 

Diskussion
Det er ikke endeligt afklaret om hæmning af den akutte “betændelse” (inflammation) er en ubetinget fordel. Smerte og ubehag er delvis betinget af “betændelsen”. Ved at reducere “inflammationen” reduceres symptomerne, hvorved der er risiko for, at genoptræningen accelereres for hurtigt resulterende i tilbagefald og forværring af skaden. På den anden side er betændelsesceller ansvarlig for den nedbrydning af ødelagt væv, som er nødvendigt for fjernelse af døde muskelfibre og lignende. 

Konklusion
Hvis smertestillende behandling med NSAID er indiceret, anbefales den lavest mulige dosering for at nedsætte risikoen for bivirkninger. NSAID kan købes i håndkøb, men anvendelsen bør drøftes med en fagperson med dybere kendskab til præparatet og basale genoptræningsprincipper.