Generelt om medicinsk behandling – Opioider

Indikation. Behandling med opioider bør forbeholdes akutte smerter, cancersmerter og smerter i livets sidste fase. Der skelnes ikke længere mellem svage og stærke opioider. Alle opioider er stærke smertestillende og afhængighedsskabende.

Opioider hos idrætsudøvere er kun indiceret ved akutte smerter med svære smerter.

Nogle af præparaterne i gruppen ”opioider” står på dopinglisten!

Virkningsmekanisme. De forskellige præparater optages fra tarmene. Virkningen kan påregnes efter ca. ½-1 time. Varigheden er ca. 3-12 timer.

Bivirkninger. Kvalme, opkastninger, døsighed, forstoppelse, svimmelhed hvorfor forsigtighed ved bilkørsel tilrådes. Stofferne medfører en risiko for tilvænning og afhængighed. Overdosering kan være livstruende.

Kontraindikationer. Smertestillende bør aldrig anvendes til at lade en idrætsudøver forsætte en aktivitet, der medfører risiko for forværring af skaden. Der findes forskellige kontraindikationer ved alle præparaterne i gruppen ”opioider”, hvorfor den behandlende læge bør have et nøje kendskab til patienten inden præparater i denne gruppe ordineres.

Dosis. Afhængige af hvilket præparat, der behandles med.

Konklusion. Opioider er som udgangspunkt kun indiceret i behandlingen af svære, smertefulde sportsskader, hvor idrætsaktiviteten er stoppet.