Generelt om medicinsk behandling – Simple analgetika

Smerterne er vigtige for at sikre, at optrapningen af (gen)optræningen ikke foregår så hurtigt, at vævet skades. Ved at tage smertestillende, fjernes denne vigtige styringsmekanisme, hvorved risikoen for skader og tilbagefald øges. Smertestillende medicin bør derfor som udgangspunkt kun anvendes i træningspauser.

Simple analgetika (smertestillende)

Indikation. Analgetika (smertestillende tabletter) kan anvendes i begrænset omfang til at reducere smerter ved mindre skader, hvor der ikke er risiko for at forværre skaden ved forsat idrætsaktivitet (f.eks. blødning under negle, hudafskrabninger o.l.). Alle former for smertestillende kan naturligvis anvendes, hvis sportsaktiviteten ophører. På grund af de beskedne bivirkninger anbefales paracetamol.

Virkningsmekanisme. Paracetamol har både smertestillende (analgetisk) og temperaturnedsættende (antipyretisk) effekt. Virkningsmekanismen er delvis ukendt. 90% optages fra tarmen efter tabletindtagelse og maksimal koncentration i blodet af paracetamol opnås efter ½-1 time efter tabletindtagelse. Varigheden er 4-6 timer. Kun 60% optages efter stikpiller.

Bivirkninger. Paracetamol i sædvanlig dosis har ingen betydende bivirkninger. Til gengæld kan selv mindre overdoseringer give alvorlige leverskader.

Kontraindikationer. Smertestillende bør aldrig anvendes til at lade en idrætsudøver forsætte en aktivitet, der medfører risiko for forværring af skaden. Paracetamol og andre smertestillende stoffer med temperaturnedsættende effekt må aldrig anvendes til at nedsætte kropstemperaturen hos idrætsudøvere med temperaturforhøjelse før sportsaktivitet. Alvorlige virusinfektioner kan herved invadere hjertemusklen og forårsage hjertemuskelbetændelse. Risikoen for hjertemuskelbetændelse øges ved kraftig fysisk aktivitet under virusinfektioner, og der er i sådanne situationer rapporteret dødsfald hos unge, raske idrætsudøvere. Temperaturforhøjelse tyder på infektion, og al sportsaktivitet skal stoppe og temperaturen normaliseres, inden sportsaktiviteten genoptages. 

Dosis. 1 gram paracetamol 3-4 gange dagligt.

Konklusion. Paracetamol kan anvendes af atleter med behov for smertestillende i skadespauser, og bør kun i helt særlige tilfælde anvendes under forsat idrætsaktivitet.