Instruktion til genoptræning

Genoptræningen starter med øvelserne på Trin-I. Når øvelserne på Trin-I kan gennemføres uden smerter (mens øvelserne udføres, om aftenen eller næste morgen), påbegyndes Trin-II øvelserne. Når Trin-II øvelserne kan gennemføres uden ubehag påbegyndes øvelserne i Trin-III og efterfølgende Trin IV. 

Hvis man efter øvelserne er i tvivl om, hvorvidt en eventuel ømhed skyldes almindelig træningsbetinget “muskelømhed” eller alarmerende “advarselsømhed” på grund af for hurtigt stigende træningsintensitet, bør man gennemføre næste træningssession på præcis samme niveau. 

Hvis ømheden herefter aftager, skyldes ømheden almindelig “muskelømhed”, og gentræningen kan forsigtigt optrappes. Hvis ømheden der imod ikke aftager, skyldes ømheden, at genoptræningen trappes for hurtigt op, og belastninger har overskredet grænsen for hvad skaden for nuværende kan holde til. 

Træningsbelastningen bør derfor umiddelbart reduceres, og der bør trænes videre på et lavere niveau i nogle dage, inden træningsbelastningen forsigtigt øges igen. Der er naturligvis stor individuel forskel på, hvor meget tid man har mulighed for og lyst til at bruge dagligt på genoptræningen. 

Tidsangivelserne skal derfor blot tages som retningslinjer for fordelingen mellem styrke-, koordinations- og smidighedstræning og kan ændres efter træningsmuligheder og individuelle behov. 

Genoptræningen forløber generelt hurtigere jo mere man træner. Hvis retningslinier i SportNetDoc strider mod oplysninger fra din behandlende læge, bør du naturligvis rette dig efter den behandler, der har vurderet og undersøgt din skade.