Fingertape

FORMÅL: Stabilisere fingerleddene.

TAPEANLÆGGELSE: Der anlægges to tapestrimler som ankre, en på hver side af det berørte led på fingerknoglerne. Tilsvarende anlægges tapestrimler på nabofingeren. Herefter tapes de to fingre sammen med tapestrimler ovenpå ankrene. Således at den raske finger stabiliserer den skadede, og de begge to fortsat kan bøjes og strækkes.