Diskusprolaps i nakken

DISKUSPROLAPS I NAKKEN

Diagnose: DISKUSPROLAPS I NAKKEN
(PROLAPSUS DISCI INTERVERTEBRALIS CERVICALIS)


Anatomi:
Nakken er opbygget af kasseformede ryghvirvler, der holdes på plads, dels ved hjælp af knoglernes udformning og dels ved ledbånd og muskler. I mellem ryghvirvlerne er indskudt bruskskiver (disci), der virker stødabsorberende.
Disci ligger tæt op af rygmarvskanalen, hvorfra der afgår nerver til armene.

 

  1. Vertebra prominens
  2. Vertebra coccygea I (haleben)
  3. Promontorium
  4. L I (1. lændehvirvel)
  5. Th I (1. brysthvirvel)
  6. Axis

RYGGEN SET FRA SIDEN

Årsag: Hvis nakken udsættes for en belastning, der overstiger dens styrke, vil der kunne opstå en revne i en af bruskskiverne, således det flydende indhold i midten af bruskskiven (nucleus pulposus) kan klemmes ud og trykke på nerveroden.

Symptomer: Smerter og stivhedsfornemmelse i nakke med udstråling til en af armene. Der kan være føleforstyrrelser og kraftnedsættelse i armen. Ofte forværring ved hoste.

Undersøgelse: Ved mistanke om diskusprolaps bør man kontakte sin læge, der ved specielle undersøgelser (udbredningen af føleforstyrrelse, muskelkraftnedsættelse, reflekser, foramen kompressionstest) vil kunne fastslå diagnose og hvilken behandling, der skal iværksættes. I nogle tilfælde er det nødvendigt at supplere med MR-scanning, hvis ikke behandlingen forløber planmæssigt.

Behandling: Hvis lægen finder tegn på diskusprolaps, uden alarmerende symptomer (betydelig muskelsvækkelse/lammelse), vil behandlingen primært være rettet mod at ændre på ubalancen mellem den belastning nakken udsættes for og den styrke nakken er trænet op til at kunne klare. Det tilrådes derfor, at man (eventuelt via fysioterapeut) instrueres i, hvordan man mest hensigtsmæssigt belaster sin nakke, og hvilke maksimalt belastende bevægelser man bør undgå (“ergonomisk vejledning”). Det kan være nødvendigt med få dages aflastning for at dæmpe smerterne, men herefter bør man starte på stigende træning med nakke- og halsmusklerne. Hvis der er behov for smertestillende kan man anvende paracetamol eventuelt kombineret med gigtpiller (NSAID). Langt de fleste med diskusprolaps kan klare sig med genoptræning. I tilfælde af manglende fremgang på ovennævnte behandling, vil man overveje operation, hvis der ved MR-scanningen kan påvises en prolaps, der kan forklare symptomerne. Operation kommer således først på tale, hvis genoptræningen ikke er lykkedes, (article). Ved alarmerende symptomer (betydelig muskelsvækkelse/lammelse) tilrådes akut vurdering af indikation for akut operation.

Specielt: Træningen bør gennemføres “livslang” for at nedsætte risikoen for tilbagefald efter en vellykket genoptræning. Tobaksrygning medfører øget risiko for rygsmerter ved at nedsætte blodforsyningen til bruskskiverne (disci), således dagligdagens småskader ikke heler så godt op. Tobaksophør er derfor en vigtig del af behandlingen.