Knoglebrud

 

Diagnose: BRUD PÅ KNOGLERNE I ARMEN


Anatomi:
Overarmsknoglen (humerus) består af ledhovedet (caput), halsen (collum), den lange rørknogle (corpus) og den leddannende del i albuen (epicondylus).
Underarms knogler består af underarmsknoglen (ulna) og spolebenet (radius).

 

 1. Caput humeri
 2. Collum chirurgicum
 3. Epicondylus medialis
 4. Epicondylus lateralis
 5. Tuberculum minus
 6. Sulcus intertubercularis
 7. Tuberculum majus
 8. Collum anatomicum

OVERARM FORFRA

 

 1. Albue
 2. Ulna
 3. Håndled
 4. Radius

UNDERARMSKNOGLER FORFRA

Årsag: Ved direkte fald på strakt arm eller ved slag kan der opstå brud på armknoglerne. I nogle tilfælde sker bruddet i voksezonerne. I andre tilfælde ”bøjer” knoglen uden at brække over (”green-stick fraktur”). Hyppigste brud på overarmen er brud i voksezonen ved skulderleddet (epifysiolysis colli humeri), spiralbrud og green-stick brud midt på overarmen, forskellige brudtyper omkring albuen (fractura supracondylaris humeri, fractura epicondyli humeri, fractura condyli lateralis humeri, fractura capitulum humeri, fractura colli radii), brud og green-stick brud på underarmen og brud i voksezonen ved håndleddet (epifysiolysis)

Symptomer: Pludselig indsættende smerter og smertebetinget bevægelsesindskrænkning af armen efter kraftig belastning (fald). En gang i mellem kan der ses vinkling af armen.

Akut behandling: Aflastning indtil lægeundersøgelsen.

Undersøgelse: Pludselig opståede kraftige smerter i armen med bevægelsesindskrænkning efter fald bør altid føre til akut lægeundersøgelse. Ved røntgen kan man sædvanligvis se bruddet og på baggrund af brudtypen afgøre behandlingen. Brudene kan imidlertid ikke altid ses på røntgen, og hvis mistanken om brud er udtalt bør der suppleres med ultralydscanning eller MR-scanning. (article). Hvis bruddet sker i voksezonerne kan det være særligt vanskeligt at se på røntgen

Behandling: Afhængig af brudtypen kan man vælge aflastning og eventuelt bandagering eller operation.
(article-1) (article-2) (article-3)

Genoptræning af børn og unge: Hvilken belastning og genoptræning, der kan tillades er helt afhængig af sværhedsgraden og behandlingen af bruddet, hvorfor al genoptræning bør foregå i tæt samarbejde med de læger, der kontrollerer behandlingen.

Komplikationer: I langt de fleste tilfælde heler bruddet op uden komplikationer. I få tilfælde sker der dog en forsinket heling, udvikling af et falsk led (pseudoartrose), vækstforstyrrelser og eventuel nedsat funktion af armen og albuen (article). I andre tilfælde kan bruddet påvirke nerveforsyningen eller blodforsyningen til armen, hvilket kan sædvanligvis kræver (akut) operation.