Væskeansamling i leddet

VÆSKEANSAMLING I LEDDET

Diagnose: VÆSKEANSAMLING I LEDDET
(TRAUMATISK ARTHRITIS/SYNOVITIS)


Anatomi:
Leddene på foden omfatter det store ankelleddet (leddet mellem skinneben og fod, articulatio talocruralis) samt mange mindre led mellem fodrodsknoglerne (ossa tarsi) og mellemfodsknoglerne (ossa metatarsi) samt tåleddene.

 

 1. Phalanx media
 2. Tuberositas ossis metatarsalis V
 3. Os cuboideum
 4. Calcaneus
 5. Talus
 6. Os naviculare
 7. Os cuneiforme laterale
 8. Os cuneiforme intermedium
 9. Os cuneiforme mediale
 10. Os metatarsalei
 11. Os sesamoideum
 12. Phalanx proximalis
 13. Phalanx distalis

Foden oppefra

Årsag: Ved et kraftigt vrid i et led kan der opstå der en “betændelse” (inflammation) af ledhinden (synovialis), der bliver tykkere og producerer væske, således leddet hæver. Væskeansamling i leddet (traumatisk arthritis/synovitis) ses meget hyppigt som følge af ledbåndsskader omkring fodleddet (article), men overses ofte.

Symptomer: Hævelse af leddet. Smerter ved tryk på ledlinierne samt passiv og aktiv bevægelse af leddet.

Akut behandling: Se her.

Undersøgelse: I udtalte tilfælde kan diagnosen stilles ved almindelig lægeundersøgelse, men erfaringsmæssigt er det vanskeligt, og diagnosen overses ofte. Ved ultralydscanning er det muligt at stille diagnosen selv ved mindre hævelser og hævelser i led, der ellers er vanskelige at undersøge (article), (Ultralydbillede-1), (Ultralydbillede-2).

Behandling: Behandlingen omfatter primært aflastning (og behandling af eventuelt andre skader, der er opstået samtidigt). Hvis der er vedvarende ledhævelse, der ikke svinder trods aflastning, kan der suppleres med medicinsk behandling i form af gigtpiller (NSAID) eller udtømning og vurdering af ledvæske og injektion af binyrebarkhormon i leddet. Dette gøres bedst og mest sikkert ultralydvejledt (article).

Genoptræning: Genoptræningen er helt afhængig af hvilket led, der er skadet, hvilken behandling der er givet. Sædvanligvis kan træningen genoptages, når ledhævelsen (og smerten) er svundet.
Se i øvrigt genoptræning, generelt.

Komplikationer: Hvis ikke forløbet går jævnt fremad, bør man overveje, om diagnosen er rigtig eller om der er tilstødt komplikationer: